x
Det kan bidrage til at mindske klimabelastningen og ressourceforbruget, hvis byggeri kan genbruge så meget som muligt på stedet i forbindelse med renovering af bygninger. Dog er der to primære udfordringer ved genbrug af eksisterende materialer. For det første er genbrugte materialer unikke og kan ikke nøjagtig sammenlignes med nye materialer, hvilket begrænser deres anvendelse. For det andet er der potentielle bekymringer om forurening som f.eks. aspest og PCB. 

For at overvinde disse barrierer vil projektet give arkitekter mulighed for at trække på erfaringer fra nedrivere og entreprenører og få adgang til miljøscreeningsdata ved at udføre ikke-destruktive tests i samarbejde med rådgivningsvirksomheden MILVA og med DTU. Disse tests inkluderer for eksempel ultralydsscanning af beton for at identificere eventuelle revner, hvilket giver en bedre forståelse af, hvordan genbrugsmaterialerne kan anvendes, allerede før de flyttes, eller hvordan elementer kan tilføjes til det eksisterende.

En ny æstetik

De tekniske vurderinger og ny teknologi skaber mere og bedre information og data om de eksisterende bygningers potentialer og udfordringer. På den baggrund skal arkitekter udvikle en ny designproces og en ny æstetik, der skal anvendes, når der skal designes med ”hvad der er i banken”.  

Idekatalog med genbrugte materialer

Forskningsprojektet "Genbrug på matriklen ved renovering" strækker sig over godt to år. Hvert år bliver der udvalgt en ny case, som repræsenterer et aktuelt transformations- og renoveringsprojekt og en typologi med opskaleringsmuligheder. Her vil studerende og partnere udvikle et idékatalog med forslag til, hvordan de materialer, der allerede findes på byggegrunden, kan genbruges på matriklen. Siden den 1. januar 2023 har genbrugte materialer haft en værdi på ’0’ miljøpåvirkning i dansk byggeris LCA (Life Cycle Assessment), hvilket gør dem mere attraktive. 

Den første case bliver Ringparken i Slagelse, som planlægger et omdannelsesprojekt i 2026. Projektet indebærer nedrivning af dele af byggeriet, nybyg og renovering af andre dele.

Projektet "Genbrug på matriklen ved renovering" bliver iværksat i efteråret 2023 og forventes at fortsætte indtil 2025.