x

Remisen som samlingssted 

Remisen er et dagligt samlingssted for unge i lokalområdet, og danner ramme om en række aktiviteter så som, kunstudstillinger, film, koncerter, foredrag, stand-up, fastelavnsfest og teater. I bygningen er der desuden etableret indendørs skaterbane og klatrevæg.

For ca. 100 år siden blev Gilleleje remise bygget til at huse de lokomotiver, der kørte på Gribskovbanen. Nu er remisen blevet sat i stand og indrettet til ungdomskulturhus, så den fremover kan huse Gillelejes unge. 

Nyt liv som ungdomskulturhus

Målet har på én gang været at give remisen nyt liv som ungdomskulturhus og at sikre den tidstypiske bygnings kulturhistoriske værdier. Blandt andet er remisens porte, de rå vægge og jernbanesporene blevet bevaret som historisk ramme om de unges aktiviteter. 

Byrådet besluttede allerede i 2009, at de unge skulle have et ungdomskulturhus i remisen. Kommunen købte herefter bygningen af lokalbanen og har efterfølgende udarbejdet lokalplan for området. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe blandt de unge, som har indsamlet mere end 300 idéer til, hvordan den gamle bygning kunne bruges.