x

En fremsynet helhedsplan 

Renoveringsprojektet indgik som et led i en fremsynet helhedsplan, der skal gøre det historiske herregårdsanlæg brugbart til nye formål og dermed sikre en bæredygtig drift af anlægget. Det enestående Paradehus er tegnet af arkitekt Herholdt og opført i 1879. Bygningen er et af de få tilbageværende orangerier i Danmark. Renoveringen omfattede glasfacader, glastag og tagkonstruktion samt en retablering af den tidligere Paradeplads foran huset. Derudover blev der etableret nye servicerum, toiletter og et nyt indgangsparti.

Formålet med projektet var at bevare et smukt, historisk stykke arkitektur, der udgør en vigtig del af vores kulturarv. Samtidig vises vejen for en ny anvendelse af bygningen med udgangspunkt i bygningens muligheder og dens oprindelige brug. Bygningen skal i fremtiden huse et botanisk informationscenter, repræsentative lokaler, udstillinger mv.

Europa Nostra-pris til Gisselfeld Paradehus

Gisselfeld Paradehus har modtaget Europa Nostra Awards 2006 diplom (tredjeplads). Europa Nostra er en paneuropæisk, nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv. Prisen gives til projekter, der på en væsentlig måde bidrager til bevaring og forskønnelse af Europas arkitektoniske og landskabskulturelle arv.