x

Det firfløjede bygningsanlæg Glorup Gods er beliggende på Østfyn, og den oprindelige hovedbygning stammer helt tilbage fra 1580.

I dag er Glorup resultatet af mange ombygninger, senest ved den franske arkitekt Nicolai Jardin i 1765. Hovedbygningens gårdrum, med Jardins sandstensportaler, regnes som et af hans mest vellykkede arbejder.

Det smukke, klassicistiske bygningsanlæg blev fredet i 1918, og ejes i dag af baronesse Alice Moltke-Huitfeldt, der har åbnet den omkringliggende park for offentligheden.

I forbindelse med en gennemgribende renovering af tagetagen indgik Realdania, med udgangspunkt i fondens strategi omkring bevaring af den danske bygningsarv, i et demonstrationsprojekt omkring renovering af godsets sandstensudsmykninger.
 
Det nænsomme restaureringsarbejde blev udført under hensyntagen til godsets fredningsstatus, og hvor det var muligt, konserverede man de gamle ornamenter og begrænsede nyhugning.

Konserveringsarbejdet beskrives i bogen ”Anvendt bygningsbevaring”, der kan erhverves hos Bygningskultur Danmark.