x

Glyngøre Havn står over for en udvidelse. En ny ydermole med fem knudepunkter vil fremover udgøre Glyngøre Maritime Center, som skal skabe nye aktivitetsmuligheder og rekreative oplevelser på og ved vandet for borgere i alle aldre. Samtidig vil molen medvirke til at beskytte bådehavnen fra Limfjordens ofte vilde vande.

Når Glyngøre Maritime Center står klar, vil området kunne bruges af frilufts-, outdoor- og sportsudøvere blandt lokalområdets beboere, foreninger og institutioner, beboere fra nabobyer og andre dele af Skive og Morsø Kommuner samt turister. Den vil også kunne bruges til forskellige større events og arrangementer.  

Det har været vigtigt at inddrage de lokale og byens mange frivillige kræfter i planen for molen. Gennem et forløb på ca. 6 måneder har en række arbejdsgrupper med tilknytning til havn, fritidsliv, erhverv, institutioner og målgrupper med særlige behov formuleret og koordineret en række bærende elementer for indholdet i de nye anlæg. 

Molen og de fem nye knudepunkter 

Den nye ydermole bliver 250 meter lang med adgang til Limfjorden og vanddybder, der spænder fra 0 til 8 meter. Molen får fem knudepunkter, heraf placeres det ene på land: 

Fjordhuset indeholder 204m2 og giver mulighed for at deltage i rekreative aktiviteter, ligesom der er god plads til forsamlinger, omklædningsfaciliteter, grejopbevaring osv. Det udformes som en klynge af tre huse, bundet sammen af et stort tag. Huset byder på en 360 graders udsigt over Limfjorden, havnen, byen og det øvrige landskab. 

Klippebadet ligger tættest på strand og land. Her vil der være minimal indflydelse fra den ’hårde’ natur, og det vil med sine små vanddybder og beskyttende stensætninger være et ideelt sted for læring og leg. Her kan familier trygt gå på opdagelse i det blå miljø mellem strand og ydermole.

Badepunktet udformes med forskellige rumligheder i og omkring hele huset. På begge sider af molen, nede ved vandspejlet og oppe i højden skabes både læ for vinden, udsigt og ophold i samspil med aktiviteter i vandet. Aktiviteter, som kan udfolde sig på den rolige side mod havnen og den vilde side mod Limfjorden - samt det kolde gys i fjorden og den varme oplevelse i sauna og vildmarksbad. 

Fjordhaverne er et mekka for folk, der elsker havets madgaver, ligesom et væld af naturformidlingsaktiviteterne virkelig kommer til deres ret. Fra broanlæg og flydende trædæk kan man besøge tangplantager, muslingefarm og deltage i hummerfangst m.m. Fjordhaverne formes som et amfi-trappelandskab, der folder sig ned ad ydermolen. 

Endepunktet markerer indsejlingen til havnen og er ydermolens afslutning, hvor man har vand til tre sider, og hvor vanddybderne er størst. Udformet som en platform, der peger i seks forskellige retninger, tilbyder Endepunktet forskellige oplevelser med og ved vandet. Et afslappende ophold i hængekøje-masten, fiskeri ved kanten eller udspring i vandet.