x

Det sidste intakte hammerværk i Danmark

Rigtig mange haveejere, de fleste landmænd og mange håndværkere har ejet og brugt en rive, skovl, spade, høtyv eller et andet stykke værktøj af mærket Zinck, som frem til slutningen af 1970’erne blev fremstillet på Godthaab Hammerværk sydvest for Aalborg.

De mange hammerværker, der oprindeligt var i Danmark, er forsvundet. Tilbage står Godthaab som det sidste, hvor hele industrianlægget – både bygninger, inventar og tilhørende vandveje – takket være lokale ildsjæle er bevaret. 

Virksomheden blev oprindelig grundlagt i 1858 af smed Christian Zinck, der - på grund af vandkraften - indrettede sin smedje i den nedlagte papirmølle ”Godthaab” og opkaldte sit hammerværk efter den. Virksomheden voksede og blev med årene til det landskendte firma: Zincks Fabrikker. Hammerværket fungerer i dag som levende museum og er et enestående eksempel på den tidligste danske industri, der var baseret på vandkraft.

Færdiggørelse af industrikomplekset

Vi støttede en samlet færdiggørelse af 'industrikomplekset' på Godthåb Hammerværk, som omfatter dæmningen og kanalerne frem til turbinetårnet samt en udbygning af udstillingsfaciliteterne. 

Fungerer som for 150 år siden

De gamle maskiner bliver stadig drevet af vandkraftanlægget, og ud over de imponerende maskiner har museet også et omfattende historisk materiale, der fortæller om livet på og omkring virksomheden, dens ansatte og egnen omkring værket. Hammerværket står intakt og funktionsdygtigt, som da det blev anlagt for godt 150 år siden og viser den tætte sammenhæng mellem industri og natur.

På den måde giver Hammerværkets museum et fint og autentisk indblik i de arbejds- og produktionsforhold, der var betingelserne under den tidlige industrialisering i Danmark.