x

Gotvedskolen bliver forenet og forskønnet

Pressemeddelelse 21. januar 2011

Gotvedskolen på Frederiksberg skal i 2011 igennem en større forvandling. Med støtte fra Realdania, VELUX FONDEN, Knud Højgaards Fond og Kulturarvsstyrelsen bliver det fredede gymnastikhus’ indre sat i stand og bygget om.

Gymnastikhuset på Frederiksberg, der siden 1932 har dannet rammen om gymnastik efter gymnastikpædagog Helle Gotveds principper, skal gennemgå en omfattende ombygning og istandsættelse. Den fredede bygning gøres tidssvarende og smukkere, til gavn for de 1.200 gymnaster der hver uge bruger Gymnastikhuset. 

Embedsboligen på 2. sal, hvor Helle Gotved førhen havde lejlighed, bliver omdannet til en moderne gymnastiksal med omklædningsrum og badefaciliteter. Dermed kan uddannelsen til bevægelsespædagog flytte tilbage til Gymnastikhuset. Resten af husets indre inklusive den enestående gamle gymnastiksal bliver også renoveret. Samtlige installationer udskiftes og fornys.

Istandsættelsen sker med støtte fra Realdania, VELUX FONDEN, Knud Højgaards Fond og Kulturarvsstyrelsen.

Bestyrelsesformand Gunvor Auken og direktør Søren Ekman udtrykker på Gotvedskolens vegne glæde og lettelse over den bevilgede støtte. Som de siger: ”Nu venter der Gotvedskolen en ny æra, hvor vi får samlet vores aktiviteter i én bygning. Det giver os mange muligheder for fornyelse. Ombygningen respekterer den ånd, der kan spores helt tilbage fra Helle Gotveds far, der byggede Gymnastikhuset i 1898. Den giver samtidig helt nye udfoldelsesrammer for gymnastikken. Vi er fondene dybt taknemmelige for, at også de kan se værdien af at bevare og ombygge vores hus. Det vil skabe rum for udvikling af vores aktiviteter og den kulturarv som de repræsenterer.”

Fra Realdania udtaler projektleder Christian Andersen: ”Vi er glade for at støtte et projekt, som viser, at det godt kan lade sig gøre at gå relativt drastisk til en fredet bygning og derved få et brugbart hus til nutidig anvendelse. Selvfølgelig med respekt for de bærende bevaringsværdier. Det understøtter Realdanias forandringsstrategi til sikring af bygningsarven. Oven i købet bruges huset til et formål, der er med til at fremme sundheden – et tema, som Realdania har som indsatsområde i disse år.”

Direktør Kjeld Juel Petersen i VELUX FONDEN: ”Det er fondsbestyrelsens håb, at denne donation kan medvirke til at samle Gotvedskolens aktiviteter og samtidig sikre skolens mulighed for fortsat at udbyde gymnastikundervisning og en pædagoguddannelse i mere tidssvarende fysiske rammer.”

Med den indvendige renovering er der sket en total fornyelse og istandsættelse af Gymnastikhuset. A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål gav nemlig i 2009 også penge til en total istandsættelse af facaden og taget.

Gymnastikhuset er opført 1898, tegnet af P.V. Jensen Klint, en af Danmarks kendteste arkitekter, der også har tegnet Grundtvigskirken. Det fine træskærerarbejde er udført af kunstneren Niels Larsen Stevns.

Gymnastikhuset står på Kulturarvsstyrelsens liste over de 10 mest opsigtsvækkende restaureringer af fredede huse i 2010. Kulturarvsstyrelsen har godkendt ombygningen og har som en anerkendelse ydet økonomisk støtte til både den ydre og den indre istandsættelse.

Det ombyggede og revitaliserede Gymnastikhus vil stå færdigt i slutningen af 2011. Arbejdet ledes af arkitekt Leif Hansen, der er konsulent for bygningsfredningforeningen, som bl.a. har arbejdet med Børsen.