x

Gotvedskolen – gymnastik og genanvendelse af bygningsarven

Pressemeddelelse 8. november 2011

Det fredede gymnastikhus på Frederiksberg er blevet ombygget og totalt renoveret og står nu klar til at modtage gymnaster, kursister og studerende i to sale. To afgørende godkendelser fra henholdsvis Kulturarvsstyrelsen og Frederiksberg kommune har betydet, at skolen kunne realisere en gammel drøm om at inddrage Helle Gotveds lejlighed, så
uddannelsen nu bliver en del af Instituttets dagligdag. Realdania, VELUX FONDEN og Knud Højgaards fond har været sammen om at finansiere renoveringen,
og Kulturarvsstyrelsen har bidraget med rådgivning og farvearkæologiske prøver.

Dette fejres ved et åbent hus arrangement fredag 11.11.11 kl.16.00 - 18.00. Mellem 16.30 og 17.00 er der taler af Kulturminister Uffe Elbæk, bestyrelsesformand Christine Paludan-Müller og arkitekt Leif Hansen. Herefter vil der være underholdende indslag: Musikalsk rejse med Michael Malmgreen og Charlotte Teilmann, violiner, Ulrikke Høst Madsen, cello og Johannes Eskær, viola. Kurt Smith og Jørgen Balder spiller jazz på sax og kornet. Protektrice Anne Marie Helger alias Conny Knudsen vil give prøver på fremtidens gotvedgymnastik.

Gotvedskolen er modstykke til den elitære idræt. Her handler det ikke om at komme først, men om at komme til udfoldelse. Gotvedgymnastikken er for bevægelsen som rugbrød er for kosten. Det er det basale og grundlæggende, hvor folk får redskaber til at passe på sig selv. Fremover vil huset rumme undervisning af 1.100 ugentlige gymnaster og skolens egen uddannelse, med hvad det betyder af faglig dialog og inspiration.

De to sale Gotvedskolen nu råder over, besidder samme håndværksmæssige og æstetiske kvaliteter, men opleves vidt forskelligt. De inviterer dermed til forskellige aktiviteter, og giver flere muligheder for udfoldelse. Ombygningen har således også betydet, at uddannelsen til bevægelsespædagog kan holde til i Gymnastikhuset, hvilket medfører, at den faglige udvikling bliver tættere knyttet til "den virkelige verden" i gymnastiksalene.

Gymnastik i fredede rammer

Huset, der er fredet, er bygget af Helle Gotveds far N.H. Rasmussen i 1898, tegnet af P.V. Jensen Klint og dekoreret med træudskæringer af Niels Larsen Stevns. Grundlæggerne havde deres gang på Vallekilde højskole og flyttede gymnastikken til hovedstaden for at flere kunne få glæde af gymnastikkens fællesskab, ånd og krop. Siden da har gymnastikken levet og udviklet sig i takt med tiden og gotvedgymnastikkens metode er kendt for faglighed, bevægelsesglæde og respekt for hele mennesket.

I 2007 købte Den selvejende institution Gotvedskolen Gymnastikhuset af Helle Gotveds børn. Hvilket betød et skift i driften af huset, der indtil da havde været i privat eje. I 2009 finansierede A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål og Kulturarvsstyrelsen renovering af Gymnastikhusets tag og facade.

Den indvendige renovering og ombygning kom i gang ved, at Kulturarvsstyrelsen gav tilladelse til at bygge embedsboligen om til gymnastiksal. Deres begrundelse var, at den kulturarv Gymnastikhuset repræsenterer, hænger uløseligt sammen med Gotvedskolen, der viderefører kropskulturen. Derefter gav Frederiksberg Kommune tilladelse til at omdanne boligen til erhverv, og de nødvendige tilladelser var i hus. Gotvedskolen er dermed et godt eksempel på, hvordan også den fredede bygningsarv kan få en nutidig anvendelse.

Gotvedskolen vil også benytte lejligheden til at glæde sig over, at projektet er blandt de 10 projekter Kulturarvsstyrelsen fremhæver som de mest interessante, som styrelsen har medvirket til i 2010. Der er blevet kælet for detaljerne og både materialer og fremgangsmåder er valgt med omhu. Det hele er styret med fast og kærlig hånd af arkitekterne Gunhild Jørgensen og Leif Hansen. Gymnastikhuset er således klar til at rumme fællesskabet omkring bevægelsesglæde og musik de næste 100 år.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Gotvedskolen.