x

Størstedelen af Livø er fredet og hører under Skov- og Naturstyrelsen. Bygningerne har siden 1980’erne fungeret som bl.a. feriecenter og lejrskole. Styrelsen driver desuden et økologisk demonstrationslandbrug samt skovdrift på øen.

Livø har 3 fastboende familier og tiltrækker årligt ca. 30.000 besøgende.

Bæredygtige løsninger til Livø

Gennem en integreret analyse af bygninger, kulturmiljø, erhvervsforhold, energiforsyning og stofkredsløb ønskede man at skabe et grundlag for udviklingen af en bæredygtig ø – i miljømæssig og økonomisk forstand. Målet med det grønne projekt på Livø var at udvikle løsninger til at energioptimere bevaringsværdige bygninger. Og at skabe en bæredygtig lokal energiforsyning til et mindre øsamfund, hvis infrastruktur i sommerperioden belastes af mange turister. Derudover ønskede man at undersøge potentialet for fortsat at sikre det indtægtsgrundlag, der skulle til for at øen kunne have en fastboende befolkning.

Det centrale spørgsmål for projektet var derfor, hvordan der kunne sikres en fremtidig bæredygtig drift af Livø, hvor kulturmiljøet blev bevaret og anvendt, og øen forsynet med egen bæredygtig energi.