x

Energi-øen

Gennem en integreret analyse af bygninger, kulturmiljø, erhvervsforhold, energiforsyning og stofkredsløb ønsker man at skabe grundlaget for udviklingen af en helt bæredygtig ø – i miljømæssig og økonomisk forstand.

Det grønne projekt på Livø skal udvikle løsninger til at energioptimere bevaringsværdige bygninger, skabe en bæredygtig lokal energiforsyning til et mindre øsamfund, hvis infrastruktur i sommerperioden belastes af mange turister, samt undersøge potentialerne for fortsat at sikre det indtægtsgrundlag, der skal til for at øen har en fastboende befolkning, også i fremtiden.

Det centrale spørgsmål for projektet er, hvordan der kan sikres en fremtidig bæredygtig drift af Livø, hvor kulturmiljøet bevares og anvendes, og øen forsynes med egen bæredygtig energi.

  • Størstedelen af øen er i dag fredet og den hører under Skov- og Naturstyrelsen. Bygningerne har siden 1980’erne fungeret som bl.a. feriecenter og lejrskole. Styrelsen driver desuden et økologisk demonstrationslandbrug samt skovdrift på øen.

    Livø har i dag 3 fastboende familier og tiltrækker årligt 30.000 besøgende.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere