x

Green Solution House viser nye bæredygtige løsninger

Konference- og videnscentret, som ligger på Bornholm,  viser den nyeste udvikling inden for bæredygtigt byggeri og dermed nye veje i arbejdet med at gøre byggeriet både mere grønt og bæredygtigt.

Green Solution House viser den nyeste udvikling inden for bæredygtigt byggeri og er blevet etableret i Hotel Ryttergården i Rønne på Bornholm. Her kan fagfolk, turister og lokale borgere opleve de nyeste grønne løsninger. Formålet med konference- og videncentret er at vise, at bæredygtighed handler om byggeri af høj kvalitet. Derfor er løsningerne på stedet baseret på internationalt anerkendte principper omkring bæredygtighed og genanvendelighed.

De tre løsninger, som vi har bidraget til

Grøn løsning nr. 1

Dagslysoptimeret energiproducerende renovering

Denne løsning består af to hovedelementer; udvikling af et modulært og energiproducerende tag- og facadesystem samt etablering af dagslystunneller, arbejdsbelysning og vandret dagslys i de eksisterende bygninger. Optimeringen af dagslys og integreringen af energiproduktion sikres gennem tværfaglig integreret samarbejde mellem følgende partnere Velfac (glas og facade), Velux Modular Skylights (modulære ovenlys), Gaia Solar (solceller), Batec (solvarme) og GXN (design).

Grøn løsning nr. 2

Intelligent styring og visualisering af indeklima

Denne løsning består af intelligent styring af varme, ventilation og opkobling til smart grid. Reguleringen af indeklimaet og udviklingen af den nye visuelle platform sikres gennem tværfaglig integreret samarbejde mellem følgende partnere Siemens (smart grid, styring og monitorering), Autodesk (simulering og visualisering), Plugwise (udtag og sensorer) og GXN (design).

Grøn løsning nr. 3

Levende solafskærmning, aktiv vandrensning og klimatilpasset haveanlæg

Denne løsning består af indendørs planteanlæg der renser bygningens brugsvand, integrering af grønne vægge og espalier med lokale vilde planter og levende solafskærmning, biologisk vandrensning og klimatilpasset haveanlæg. Løsningerne sikres gennem tværfagligt og integreret samarbejde med følgende partnere: Gartneriet 3kanten (produktion af vilde plantearter), Danmarks Naturfredningsforening (kortlægning af biodiversitet), Living Machine (biologisk vandrensning), SLA Landskabsarkitekter (etablering af haveanlæg) og GXN (design).