x

Gribskov Kommune er af mange kendt for populære badebyer som Gilleleje og Tisvildeleje. Langs store dele af kysten er udviklingen dog enten begrænset eller ikke-eksisterende, og kystbyerne mangler en tydelig kobling til baglandet. Ligesom mange andre kommuner, er Gribskov også udfordret af ændringer i befolkningssammensætningen med flere ældre, færre erhvervsaktive og et erhvervsliv , der er præget af sæsonudsving.

Kommunen rummer dog også store kvaliteter og potentialer, som der kan bygges videre på: værdifulde naturområder i form af den lange kyststrækning, de to store skovområder, Gribskov og Tisvilde Hegn, samt Esrum Sø og Arresøen. Derudover finder man i kommunen flere aktive lokalsamfund, der allerede arbejder på at skabe bedre livskvalitet og lokal udvikling. Og ikke mindst rummer nærheden til København muligheder

Målet er, at strategiprojektet skal give inspiration til en ny praksis for og planlægning af kysten og det tilhørende bagland i Gribskov Kommune, så man mere strategisk kan udvikle kystområdet i respekt for de stedbundne potentialer og adressere de lokale udfordringer.