x

En mølle i smukke omgivelser 

Grubbe Mølle er et stykke kulturhistorie, som ligger i meget smukke omgivelser ved Svanningebækken. Den fredede Grubbe Mølle uden for Faaborg har noget, som andre vandmøller ikke har; et dobbelt vandhjul. Vandet kommer fra Svanningebækken, og nær vandmøllen findes også en vindmølle. Vandmøllen nævnes helt tilbage i 1599, hvor vindmøllen er af nyere dato, da den kom til i 1892. Selve bygningen trængte til en kærlig hånd og fik det, da vi støttede en restaurering af anlægget.

Kulturhistorisk turistattraktion

I Danmark findes bare fire mølleanlæg med begge disse mølletyper, og Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at Grubbe Mølle er den mest imposante af de fire. I dag er Grubbe Mølle og især vandmøllen en kulturhistorisk turistattraktion på Faaborg-egnen.

Bygningsarven i landdistrikterne 

Projektet er støttet gennem vores initiativ Bygningsarven i landdistrikterne, hvor vores mål er at skabe forståelse for bygningsarvens mange værdier – ikke mindst det samfundsøkonomiske potentiale – og derigennem skabe incitament til at benytte og beskytte historiske bygninger og kulturmiljøer i landdistrikterne.