x

Fra frugtplantage til keramik værksted

Guldagergaard var oprindelig frugtplantage, og har sat et væsentlig præg på området, men fungerer i dag som internationalt center for keramisk kunst. Gården drives som selvejende institution med fast tilskud fra Slagelse Kommune.

Den gamle æbleplantage, som omkransede Guldagergaard, er i dag en offentlig park, opdelt i et indre og et ydre anlæg. Gården med den intime have foran hovedhuset og gårdanlægget mellem bygningerne og søen udgør det indre parkanlæg. Det ydre anlæg rummer boldbane, legeområde, kælkebakke og åbne græsarealer med større og mindre keramikskulpturer. I efteråret 2010 blev en motionsoase og legepladsen etableret. 

Keramikere, designere og billedkunstnere fra hele verden besøger Guldagergaard i arbejdsophold på to-tre måneder ad gangen, og derudover afholdes der workshops, seminarer, symposier og foredrag. Her udveksler deltagerne erfaringer og forsker i nye materialer, teknikker og kunstneriske udtryk, og det er helt afgørende for dette internationale kunstcenter at have til huse i de unikke, bygningshistoriske rammer.

Gård i byen

Gården ligger midt i det nuværende Guldager Bypark i Skælskør. Parken rummer en gammel herregårdshave med sjældne træer og planter, og i parken udstilles en række keramiske værker af anerkendte danske og internationale kunstnere. Den tidligere Skælskør Kommune overtog i begyndelsen af 1990'erne gården med henblik på udlejning, og da en gruppe keramikere ville stifte et keramisk center, stillede kommunen gården til rådighed. Dette blev starten på Guldagergaards nye anvendelse.

Projektet har haft fokus på en bæredygtig genanvendelse af en tidligere landejendom, hvor renoveringen og udbygningen nænsomt har respekteret bygningens og det samlede anlægs bevaringsværdier. Samtidigt har projektet tilført stedet et nutidigt arkitektonisk lag, som fremstår som et godt eksempel på bevaring og nyudnyttelse.