x

Affolkede landdistrikter, færre børn og unge, flere ældre og en generelt svag sundhedsprofil er blandt udfordringerne i Guldborgsund Kommune. Her oplever man også et stigende misforhold mellem de kommunale budgetter og de generelle forventninger til det offentlige serviceniveau.

Guldborgsunds vigtigste ressource er de mennesker, som bor i kommunen: Kommunen rummer et omfattende foreningsliv, og med udarbejdelsen af en foreningsportal, som er med til at forenkle og lette foreningernes administrative arbejde, er den også forgangskommune for frivillige ildsjæle.

Netop det store netværk af lokale foreninger bidrager til at binde områder sammen og skaber sociale relationer og sammenhold. Derfor fokuserer strategiprojektet på at tænke i nye samarbejdsformer og fællesskaber, og den tager afsæt i ideen om at understøtte lokale ressourcer i form af særlige talenter eller spirende ideer. Målet er skabe et stærkt lokalt ressourcefællesskab, hvor alle kræfter er med til at udpege og styrke egnens potentialer.