x

På herregården har ejerne undersøgt, hvordan man kan integrere stedets ekspertise inden for specialafgrøder med etablering af et biomedicinsk udviklingscenter. Ideen er at indrette laboratoriefaciliteter i de tidligere driftsbygninger til forskning i nye plantetyper og placere en moderne erhvervs- og forskerpark på herregården.

Udgangspunktet for konceptudviklingsprojektet er reetableringen af et ladegårdsanlæg, som blev opført samtidig med hovedbygningen i 1640, men som nedbrændte totalt i 1960. Man vil først og fremmest genopføre ladegårdsanlægget af funktionelle årsager og for at revitalisere herregården. Samtidig ønsker ejerne og arkitekterne som en sidegevinst at genskabe anlægget som Gyldensteens tyngdepunkt og stedet, hvor livet udfolder sig, så man får kvaliteterne fra den historiske struktur tilbage.

De nye bygninger vil kunne udvikles til en forskningstung, naturvidenskabelig arbejdsplads, hvor f.eks. virksomheder med speciale i biomedicin kan leje sig ind. Planen er at genopføre anlægget i dets historiske fodaftryk og med de samme proportioner som de oprindelige bygninger – men i et nyt formsprog og med nye materialer. På den måde sikres både fornyelse og udvikling og forankringen til stedets lange historie.

Den eksisterende hovedbygning, som ellers er i god stand, skal også gennemgå en renovering. Den er tænkt til at udfylde rollen som virksomhedens repræsentative ”hjerte”. Istandsættelsen af hovedbygningen kommer mest til at handle om teknik, hvor der skal tilføjes elektriske installationer, flugtveje og brandsikring uden at skæmme kulturarven.

Om kampagnen Fremtidens Herregård

Kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Kampagnen Fremtidens Herregård