x

Albøge skole er fra 1882. Det er en statelig bygning, og helt usædvanligt for en landsbyskole, er den bygget i to etager.

Projektet omfatter et snedkerværksted hvor viden og praktisk arbejde deles med elever, der søger at udvikle faglige eller personlige kompetencer. På snedkerværkstedet arbejdes med nye unika møbler, samt restaurering og bygningshåndværk til kirker og private ejendomme.

Huset skal have retableret de oprindelige skillerum og døre i lejligheder på første sal. Forbedring af køkken og badeværelse i lærerindens lejlighed. Retablering af vand og varmerør samt forbedringer af køkken og badeværelse i skolelærerens lejlighed. Bedre varme isolering i loft og lydisolering i gulv.

Huset er velbevaret i sin originalitet. Nederst er der to skolestuer. Den ene skolestue bruges til privat bolig. Den anden skolestue er ledig og kan bruges som spisestue / samlingsstue i projektet. På første sal er der 180m2 ledig boligareal som oprindelig var opdelt i lærerindens lejlighed og skolelærerens lejlighed.

Projektet er foreslået og sat i gang ved hjælp af et initiativ fra husets ejer og pt. eneste beboer snedker Bent Andersen. Der er herefter dannet en projektgruppe som består af 20 medlemmer der støtter og bakker op om projektet.