x

Hammermøllen var i forfald 

Hellebæk var en fabriksby, og Hammermøllen en del af det store fabrikskompleks Kronborg Geværfabrik. Fabrikken bestod af 8 vandmøller, alle drevet af Hellebækken. Da Kronborg Geværfabrik lukkede og slukkede i 1870, overgik Hammermøllen til beboelse. Over tid forfaldt møllen mere og mere, og den var i slutningen af 1950’erne knapt egnet til beboelse. Der var planer om at rive den ned. 

Nyt liv i Hammermøllen

I 1961 blev Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening stiftet med det formål at restaurere bygningen og genetablere vandhjul og hammerværk. Efter mange års arbejde med frivillig og professionel arbejdskraft og med økonomisk støtte fra offentlige kasser og private fonde, kunne det færdige arbejde fejres med genindvielse af Hammermøllen i 1982.