x

Frisk fisk fra Thorup Strand giver arbejdspladser og levende kulturarv

Pressemeddelelse

9. juli 2012

Frisk fisk af høj kvalitet og fiskeri, der bevarer en unik kystkultur og skåner naturen. Det er hovedtankerne i Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening og Han Herred Havbådes planer for et nyt fiskepakhus ved Thorupstrand i Nordvestjylland. Byggeriet støttes af blandt andre Realdania og Den A. P. Møllerske Støttefond.

Siden vikingetiden har Thorupstrand i Han Herred, Nordvestjylland været centrum for kystfiskeri med klinkbyggede havbåde fra stranden. Men lovændringer har i de senere år gjort det svært for fiskerne, og i dag er det traditionelle erhverv mere end trængt.

Lokale ildsjæle har med initiativet Han Herred Havbåde bygget et skibsværft og kystkulturcenter på nabofiskerlejet Slettestrand. Det er på få år blevet et nyttigt servicecenter for fiskerne og et besøgt turistmål, der skaber nyt liv i området.

Nu skal et nyt fiskepakhus skabe helhed i projektet. Pakhuset får faciliteter til at håndtere fisk – fra bådene lander på stranden, til de sendes ud til forbrugerne. Visionen er at bevare det naturskånsomme kystfiskeri og videreudvikle det som nicheproduktion. Og dermed bevare arbejdspladser og den særlige kystkultur i et yderområde.

Et lokalt fiskepakhus med forarbejdningshal gør det muligt at sende en del af fisken direkte videre i distributionsleddet til detailhandel og restauranter. På den måde kan fiskerne øge værditilvæksten i fiskerlejet. 

Pakhuset vil formidle og fremme salget på stedet af helt frisk fisk, som værdsættes af de besøgende, der kan følge arbejdet med fangsterne, fra bådene lander i havstokken til fisken fileteres i pakhusets skærerum. Pakhuset kommer til at rumme funktioner, der bevarer landingspladsen som en moderne arbejdsplads med gode forhold for kystens fiskere, som får lettere adgang til is og kølerum. Fiskepakkerne og lokalsamfundets mange unge, der mødes og renser fisk på pakhuspladsen, kan arbejde uforstyrret af de mange besøgende, der får rig lejlighed til at opleve det aktive fiskerleje i fuldt sving.

Det er Anna-Mette Exner, der har lavet skitseforslaget til huset, og det er formet efter de andre huse omkring det. Huset får saddeltag, der er en kendt bygningsform langs den jyske vestkyst. Facaderne bliver bygget i materialer, der passer til miljøet på stedet. Indvendigt bliver alle overflader i de rum, hvor fisken skal bearbejdes og opbevares, lette at gøre rene.

Efter planen står det nye pakhus færdigt til næste sommer.

Fiskeskipper Jesper Olsen fra Thorup Strand Kystfiskerlaug siger: ”Det er stærkt motiverende for os unge fiskere, at to fonde som Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond i en svær tid for kystfiskeriet vil gå foran med en indsats for at fremme det miljøskånsomme fiskeri ved at støtte vort arbejde for at skabe moderne faciliteter for kystfiskeriet fra åben strand. Vi vil gerne kvittere ved at byde besøgende velkommen og levere frisk og bæredygtigt fanget kystfisk direkte til storbyens forbrugere.”

Projektleder i Realdania, Stine Lea Jacobi siger: ”Fiskepakhuset kan understøtte de aktiviteter, der er sat i gang med projektet Han Herred Havbåde, og som Realdania tidligere har støttet sammen med A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal samt Nordea-fonden. Det vil også skabe et solidt driftsgrundlag for kystfiskerkulturen og dermed sikre mulighed for at bevare det traditionelle fiskerierhverv. Pakhuset er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan skabe udvikling i et yderområde, hvis man bygger på de potentialer, som allerede er der.”

FAKTA

Organisering

Projektet organiseres ved en styregruppe med repræsentanter fra de lokale projektejere og Realdania. Desuden oprettes en byggegruppe med repræsentanter fra Thorup Strand Kystfiskerlaug, Thorup Strand Fiskeriforening og Han Herred Havbåde. Anna-Mette Exner tilknyttes som arkitekt samt en bygherrerådgiver.

Økonomi

Projektet har et budget på 23 mio. kr. Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania bidrager heraf hver især med 5 mio. kr.