x

Indvielse af havbådebyggeri og kystkulturcenter i Han Herred

Pressemeddelelse

28. april 2011

Et lokalt ønske om at bevare og videreføre en tusind år gammel fiskerkultur er blevet til virkelighed. Lørdag den 30. april 2011 kan foreningen Han Herred Havbåde invitere til officiel indvielse af et nyt kystkulturcenter på Slettestrand.

test

Lokale kræfter i foreningen Han Herred Havbåde har siden 2007 arbejdet på at sikre Danmarks sidste store kystlandingspladser og flåden af klinkbyggede havbåde.  I foråret 2009 gik A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Realdania ind i projektet med økonomisk støtte, og lørdag den 30. april kan Han Herred Havbåde fejre den officielle indvielse af et nyt kystkulturcenter med bådebyggeri, hvor besøgende kan opleve det traditionelle bådebyggerhåndværk, og et havbådehus, der fortæller om egnens særegne kystkultur.

Bådebyggeriet og havbådehuset er inspireret af den lokale byggeskik med halvt afvalmede gavle, med antydningen af loftshus og med de traditionelle 6 ruders vinduespartier. Bådebyggeriet er indrettet som en helt moderne arbejdsplads med de hjælpemidler, der er brug for til de tunge løft.

Havbådehuset er bygget der, hvor fiskehuset lå. Inden i er der en tømmerkonstruktion som i den nærliggende fredede redningsstation, og den indvendige mur er muret op i limsten. Limstenene er et traditionelt byggemateriale fra egnen, som man har brugt og genbrugt i mange århundreder. De er hugget og savet ud af de nærliggende kridtstensklinter – Bulbjerg, Thorup Kløv og Klim Bjerg. Alle stenene er gamle og stammer fra 16 huse og gårde i lokalområdet, som folk har skænket til havbådene. Foreningens limstensgruppe har samlet og afrenset i alt 60 tons limsten til byggeriet af havbådehuset.

Han Herred Havbåde har allerede søsat to af de traditionelle havbåde – Elbo, der oprindelig er bygget i 1919, og Jammerbugt fra 1938. De bliver begge brugt af foreningens bådelag.

Han Herred Havbåde er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden, Realdania, Vækstforum Nordjylland samt Jammerbugt Kommune. Derudover er flere delaktiviteter støttet af en række fonde og sponsorer.

Fakta om Han Herred Havbåde

Foreningen Han Herred Havbåde, der er den lokale drivkraft bag centret, er en almennyttig forening med det formål at skabe et åndehul for en levende kystkultur i Danmark. Han Herred Havbåde udspringer af et lokalt ønske om at bevare egnens særlige fiskerikultur, som den er blevet praktiseret og har udviklet sig gennem hundredvis af år.

Centralt er ønsket om at videreføre den enestående klinkbygningskunst, der på Jyllands Nordstrand er særlig kendt for de råsejlsriggede sandskuder, hvormed havboerne sejlede på handelstogter til Norge og andre lande. Utallige postkort har motiver af de hvidmalede og lyseblå havbåde til fiskeri, der afløste sandskuderne. På denne strand har der været bygget store havbåde af egetræ siden vikingetiden. Det er den sidste egn i Skandinavien, hvor der fortsat bruges store, klinkbyggede skibe til havfiskeri, fordi landing på den åbne kyst stiller ualmindeligt barske krav til fartøjernes elasticitet og styrke.

Han Herred Havbåde er udviklet i Lildstrand, Thorupstrand og Slettestrand som en forening af de lokale bestræbelser på at sikre landingspladsernes fremtid som udgangspunkt Han Herredernes brug af havet. Han Herred Havbådebyggeri og kystkulturcenter i Slettestrand er nu en arbejdsplads med 5 ansatte – 2 bådebyggere, 1 bådebyggerlærling, 1 smed og en etnolog. Foreningen har over 300 medlemmer, flere aktive bådelag samt frivillige arbejdsgrupper og samarbejder med forskere, fiskere og håndværkere fra nær og fjern, der tager del i aktiviteterne.

Pressemeddelelsen er udsendt af foreningen Han Herred Havbåde