x

Første spadestik til verdens mest tilgængelige kontorbygning

Pressemeddelelse 3. maj 2011

Nu tages det første spadestik til en helt unik kontorbygning. Spaden, som i dagens anledning er en fjernstyret gravko,
styres af Stig Langvad, formand i DH, Danske Handicaporganisationer, der er kørestolsbruger.

Arrangementet finder sted: 

Den 9. maj 2011 kl. 14.30 på DHs kommende adresse
Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje-Taastrup

DHs ønske om et nyt fælles domicil med mest mulig tilgængelighed for mennesker med handicap overføres nu fra tegnebrættet til den fysiske verden. Beliggenheden tæt ved Høje-Taastrup station gør det yderligere nemt at komme hen til huset og bruge det.

Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Villum Fonden er de tre fonde, der i fællesskab har gjort det økonomisk muligt at skabe verdens mest tilgængelige kontor- og konferencehus.

Når huset står færdigt, vil det være det første kontorbyggeri, der stræber efter 100 % tilgængelighed for alle.  Samtidig repræsenterer huset nytænkning med hensyn til at kombinere bæredygtighed, indeklima og tilgængelighed.

”Jeg glæder mig meget til at tage det første spadestik og dermed få sat gang i realiseringen af den drøm, som vi har haft i mange år. Vi har fra starten haft meget høje ambitioner med dette projekt. Det er vigtigt at handicaporganisationerne påtager sig ansvaret og viser, at det er muligt at bygge for alle. Dette byggeri vil komme til at flytte holdninger og sætte standarden for fremtidens kontorbygning – med plads til alle”, siger Stig Langvad.

Opførelsen af det nye hus for en række handicaporganisationer viser, at det betaler sig at indtænke tilgængelighed fra starten. På den måde bliver det en naturlig og integreret del af husets arkitektur og disponering og dermed ikke et parameter, der skal indpasses efterfølgende - ofte forbundet med ekstra omkostninger.

”Der er i det nye hus lagt vægt på at sætte slutbrugeren i centrum. Det skal være et hus, der i det daglige bruges af flest mulige mennesker med forskellige handicap. Det kan bidrage til, at langt flere mennesker med handicap bliver inddraget i arbejds- og samfundslivet”, siger de tre fonde.

FAKTA

Bygherre: DH Ejendom, Danske Handicaporganisationer.

Fonde: Den A. P. Møllerske Støttefond, Realdania og Villum Fonden

Augustinus Fonden og Bevica Fonden og Vanførefonden

Totalentreprenør Team: Entreprenør NNC, Arkitekt CUBO Force 4, Ingeniør Niras, Landskabsarkitekt Møller & Grønborg
 
Bygherrerådgivere er: Gottlieb Paludan, Rambøll og Mtre

Adressen på det nye domicil bliver Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Huset bliver på 12.600 kvadratmeter med 320 arbejdspladser og vil opfylde kravene til energiklasse 1 (BR08) og energiklasse 2015 (BR10).

Byggeriet forventes færdigt ultimo september 2012.

Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 32 selvstændige handicaporganisationer, der til sammen har godt 320.000 medlemmer. Organisationen blev stiftet i 1934.

I det nye domicil i Taastrup samles 17 organisationer med ca. 265 ansatte. Godt en femtedel af de ansatte har et handicap.  De organisationer, som ikke flytter med, vil naturligt også ses som brugere af husets faciliteter, og der vil blive skabt rum til fælles projekter på tværs af organisationerne.

Indflyttere:

 • ADHD.foreningen 
 • Danmarks Psoriasis Forening 
 • Dansk Blindesamfund 
 • Dansk Døvblindes Fællesrepræsentation 
 • Dansk Handicap Forbund 
 • Danske Handicaporganisationer 
 • HjerneSagen 
 • Høreforeningen 
 • Landsforeningen Autisme 
 • Landsforeningen LEV 
 • Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose 
 • Muskelsvindfonden 
 • Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark 
 • Parkinsonforeningen 
 • Sammenslutningen af unge med handicap (SUHM) 
 • Spastikerforeningen 
 • Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA) 
 • LOBPA