x

Handicaporganisationernes Hus – verdens mest tilgængelige kontor- og konferencehus

Pressemeddelelse 22. december 2010

Danske Handicaporganisationers ønske om at opføre et nyt fælles domicil for en række selvstændige handicap-organisationer i Høje-Taastrup tæt på togstationen bliver nu en realitet. Tre fonde støtter i fællesskab finansieringen af huset, som skal være verdens mest tilgængelige kontorhus. De tre fonde er Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og VILLUM FONDEN.

Det nye hus skal ved anvendelse af ”universelt design” være tilgængeligt for alle uanset handicap. Huset skal samtidig fungere som stærk dynamo for handicapsagen og dermed sikre mennesker med alle former for handicap en ligeværdig og dermed lettere adgang til at deltage i arbejds- og samfundslivet.

Danske Handicaporganisationer har gennemført en totalentreprisekonkurrence og ønsker nu at opføre vinderprojektet, som er udarbejdet af NCC, Cubo, Force4, Niras og Møller & Grønborg. Der har i konkurrenceforløbet været lagt særlig vægt på at uddanne og styrke de bydendes kompetencer og viden omkring tilgængelighed bl.a. gennem workshops og lignende.

Når huset står færdigt, vil det både nationalt og internationalt være det første kontorbyggeri, der stræber efter at tilbyde 100 % tilgængelighed for alle.

”Vi har fra starten haft nogle meget høje ambitioner med dette byggeri. Det skal vi have, fordi det er vigtigt at handicaporganisationerne påtager sig ansvaret og viser samfundet, at det kan lade sig gøre at bygge for alle til en fornuftig pris, hvis man tænker sig om fra starten,” siger Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer. – ”Vi er over-beviste om, at samarbejdet med netop de tre støttende fonde med deres engagement og kompetencer vil bidrage til at realisere vores høje ambitioner. Vi glæder os til at flytte ind.”

Opførelsen af det fælles domicil for en række handicaporganisationer er et projekt, der viser værdien i at tænke tilgængelighed ind fra starten, så det bliver en naturlig og integreret del af husets arkitektur og disponering og dermed ikke en parameter, der skal indpasses efterfølgende – og ofte med ekstra omkostninger forbundet hermed. Dermed styrkes også den ligeværdige tilgang til personer med handicap, og det understøtter inklusion i det almindelige samfunds- og arbejdsliv.

"De tre fonde bag støtten til det nye hus har lagt vægt på at bidrage til et projekt med slutbrugeren i centrum, dvs. et hus der i det daglige kan bruges af flest mulige mennesker med forskellige handicap, samtidig med at huset repræsenterer nytænkning med hensyn til at kombinere bæredygtighed, indeklima og tilgængelighed. Det har ligeledes været afgørende for både Handicaporganisationerne og de tre fonde, at bygningen kommer til at fremstå som forbillede og demonstrationsprojekt for fremtidigt kontorbyggeri, der kan bidrage til i langt højere grad at inddrage mennesker med forskellige handicap i arbejds- og samfundslivet,” siger de tre fonde bag støtten til det nye hus.

FAKTA

Udover Realdania, Den A. P. Møllerske Støttefond og VILLUM FONDEN har også Augustinus Fonden og Bevica Fonden og Vanførefonden bidraget økonomisk til projektets udvikling og gennemførelse.

Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 32 selvstændige handicaporganisationer, der til sammen har godt 320.000 medlemmer. Organisationen blev stiftet i 1934 og har i dag til huse i Hvidovre i en utidssvarende kontorbygning sammen med 7 af medlemsorganisationerne.

I det nye domicil i Taastrup samles 17 organisationer med ca. 265 ansatte. Godt en femtedel af de ansatte har et handicap.

Huset bliver på 10.900 etagemeter og vil opfylde kravene til energiklasse 1 (BR08) og energiklasse 2015 (BR10).

Bygherrerådgivere er: Gottlieb Paludan, Rambøll og Mtre. 

Adressen på det nye domicil bliver Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 

Byggeriet forventes færdigt ultimo september 2012.

De organisationer, som ikke flytter med, vil naturligt også ses som brugere af husets faciliteter, og der vil blive skabt rum til fælles projekter på tværs af organisationerne.