x

Handicaphuset bygger på dialog og samarbejde

Pressemeddelelse 18. maj 2016

Ny evalueringsrapport viser, at tilgængeligt byggeri ikke opnås gennem tjeklister og minimumskrav, men via dialog og læring mellem både bygherrer, rådgivere og brugere.

Hvordan bygger man verdens mest tilgængelige kontorhus? Det satte Danske Handicaporganisationer sig for at løse, da de i 2012 byggede et kontorhus med plads til alle paraplyorganisationens medlemmer – et foregangshus med fokus på, at det skulle være fuldt tilgængeligt for alle uanset eventuelle handicap. 

Fire år senere fremstår huset i Høje Taastrup som et eksempel på, hvordan man tænker tilgængelighed ind fra starten, så løsningerne bliver integreret i byggeriets udformning og ikke som institutionelle add-ons, der stikker ud. Men den vigtigste læring ligger ikke kun i de fysiske løsninger, men også i selve processen. Det viser en evalueringsrapport, der, med støtte fra Realdania, nu har indsamlet alle erfaringerne.

Per Schulze, programchef i Realdania, siger: ”Husets overordnede formål er ret ambitiøst. Tilgængelighed for alle er næsten en umulig opgave at løse. Hvad der er en god løsning for en målgruppe med nogle bestemte behov kan være en helt forkert løsning for en anden målgruppe med andre behov. Derfor er dialog og samarbejde mellem alle parter vigtig, og det er her, Danske Handicaporganisationers Hus især kan bruges som et forbillede og et demonstrationsprojekt for fremtidigt kontorbyggeri.”

Brugernes behov kom i fokus

Partnerne bag byggeriet valgte fra starten at anvende en ny og anderledes proces, hvor kompetenceopbygning og dialog med husets fremtidige brugere var de vigtigste komponenter. I byggeprocessen kom alle derfor på kursus, og fik lov at bevæge sig i en kørestol og at være blind med stok. Alle aktører fik også en sparringspartner i den Tilgængelighedsgruppe, der blev dannet af konsulenter fra handicaporganisationerne. De kunne for eksempel give vigtig viden om, hvilke materialer der er dårlige for allergikere, at akustikken har stor betydning for hørehæmmede, og at et fodpanel ved elevatoren er en stor hjælp for kørestolsbrugere. 

Processen med både samarbejde og dialog gav bedre fysiske løsninger i kontorhuset, men har også været med til at ændre aktørernes holdning til tilgængelighed i byggeri. Flere giver i rapporten udtryk for, at de før så tilgængelighed i byggeriet som noget, der opstod af minimumskrav og tjeklister og ikke gennem brugernes behov. 

Også plads til forbedringer i processen

Evalueringsrapporten konkluderer også, at der er plads til forbedringer i processen. Nogle af de fysiske løsninger i huset kunne være løst bedre og mere innovativt, hvis aktørerne også havde skelet til de erfaringer, der eksisterer internationalt om tilgængeligt byggeri. Ifølge rapporten kan det nemlig også være problematisk kun at bruge et Tilgængelighedspanel på seks brugerrepræsentanter som den primære kilde til viden. For når man ønsker at bygge et hus med plads til alle, kræver det et så nuancerede erfaringer som muligt. 

Rapporten er udført af forskere fra SBi ved Aarhus Universitet samt af en akustiker og en arkitekt og er blevet til med støtte fra Realdania.

Huset blev opført i 2012 med støtte fra Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond og VILLUM FONDEN. Derudover har Realdania, Augustinus Fonden og Bevica Fonden og Vanførefonden bi-draget økonomisk til projektets udvikling og gennemførelse.

Projektet blev udarbejdet af NCC, Cubo arkitekter, Force4, Niras og Møller & Grønborg med Gottlieb Paludan, Rambøll og Mtre som bygherrerådgivere. 

Huset ligger på Blekinge Boulevard i Høje Taastrup og fungerer som samlet kontorbygning for de mange medlemsorganisationer, der hører ind under Danske Handicaporganisationer.