x

Et populært område

Fra Tørresø i vest mod Enebærodde i øst strækker den 10 kilometer lange Hasmark Strand sig - én af Fyns bedste og mest populære badestrande. Stedet er velbesøgt og rigt både på landskabelige, natur- og turismemæssige kvaliteter. Med godt 2.500 sommerhuse og 470 pladser på campingpladsen er Hasmark også et populært sommerhus- og campingområde.

Ligesom mange andre sommerhusbebyggelser bliver Hasmark i stigende grad beboet året rundt, men de offentlige arealer og aktivitetsmuligheder er ikke tilpasset dette nye behov. Samtidig efterspørger gæsterne muligheder for endagsbesøg i rekreative områder, hvor et vist niveau af komfort giver alle mulighed for at komme ud og opleve naturen.

Bedre rammer

Med projekt Hasmark har visionen været at skabe en attraktiv destination for besøgende - både for lokale, sommerhus-, camping- og dagsturister. Konkret har projektet understøttet strandens kvaliteter ved at etablere ny adgang til vandet, etablere bedre ankomstforhold til området og anlæggelse af en helt ny strandpark med grønne arealer, små bakker og dale, buske og træer.

Herudover er der blevet etableret legeplads, boldbane, bålplads, petanquebane, shelters, friluftsscene toiletter og omklædningsrum. Desuden er der anlagt en rummelig parkeringsplads og en kørestolvenlig sti.

Det stærke arkitektoniske greb har skabt bedre rammer for tilgængelighed, aktiviteter og ophold, og bidrager til at tiltrække kommunens turismemålgrupper, som er børnefamilier og moderne livsnydere.

Naturen formidles

Projektet har modtaget støtte til realisering i Stedet Tæller, fordi området omkring Hasmark Strand har potentiale til at vise, hvordan nedslidte strandarealer kan omdannes og blive attraktive igen. På den måde skal projektet tjene som foregangsprojekt for andre nedslidte kystområder i landet.