x

Havbadning under trygge forhold 

Med en udvikling af Thy-egnens stedbundne potentialer skal Thy styrkes som natur- og friluftscentrum. Anlæggelsen af havbadet er således med til at fuldføre den samlede renovering af de kulturhistoriske miljøer i Nørre Vorupør. Havbadet er etableret i tilknytning til den nyrenoverede Vorupør Mole.

Havbadet er adskilt fra Vesterhavet af en mur, der sikrer hyppig vandudskiftning i badet gennem åbne gittersikrede luger. Badet er indrettet med promenader, trapper og ramper på to sider mens den tredje side er udformet som en badestrand. Havbadet er målrettet alle brugere, der gerne vil prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold – hvad enten det er for at svømme, lege, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken, og havbadet er specielt designet til også at kunne modtage kørestolsbrugere.

Den sydlige afgrænsning af havbadet er kendetegnet ved at være faste kanter, siddetrapper, badebroer og ramper, der fører ud i vandet. Den nordlige side af havbadet er som kontrast til dette udformet som en naturlig strandbred og et frit badeområde. Det er hensigten, at havbadet kan bruges til andet end turisme og badning. De faste sider på havbadet er dimensioneret og afmålt i forhold til hinanden, så der er regulære standardmål på 25 m. og 50 m., som det kendes fra dimensioner på svømmehaller. Det er ønsket at havbadet også kan bruges til svømmeundervisning, vandpolo, vandbasket etc.

Plads til sportsudøvere

Havbadet er endvidere stort nok til at træne havkajak, brætsejlads o.lign. inden man begiver sig ud på det store hav. I nærområdet omkring havbadet er der indtænkt forskellige fritidsfaciliteter såsom beachvolley, strandfodbold, stangtennis, klatrestativer, fitnessredskaber mv. Ligesom der også er etableret toilet- og omklædningsrum, sauna og livreddertårn/-faciliteter.

Havbadet er en del af en større udvikling i Thy

Oprindeligt var det lokale borgere, der fik ideen til et havbad, da kommunen indsamlede ideer til partnerskabsprojektet "Mulighedernes Land – Det gode liv ved kysten" mellem Thisted Kommune og Realdania. I vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen om ”Det gode liv ved Kysten” foreslog Preben Skaarup, at der blev etableret et havbad i Nørre Vorupør. Efterfølgende finansierede Det Obelske Familiefond en forundersøgelse af, hvordan havbadet konkret kunne anlægges.

Udover havbadet er der i øjeblikket flere andre aktiviteter i gang, der tilsammen skal styrke bosætning og turisme i Thy. Aktiviteterne i Nørre Vorupør omfatter blandt andet strandpromenaden "Foreningsvejen", renovering af Vorupør Mole og restaurering af historiske fiskehuse omkring Vorupør.

I alt investeres godt 35 mio. kr. i området, som finansieres af Thisted Kommune, Staten samt private fonde og foreninger.  Havbadet blev taget i brug 12. juli 2014. Den officielle indvielse fandt sted 15. august 2014.

En del af kampagnen Mulighedernes Land

Projektet er støttet gennem vores partnerskabskampagne Mulighedernes Land med fokus på nye, bæredygtige veje til en positiv udvikling i landdistrikterne og landsbyerne i Danmarks yderområder. 

Organisering

Havbadet er etableret i tæt tilknytning til Vorupør Mole, som Staten – efter endt renovering, som pågår nu og frem til årsskiftet – overdrager til Thisted Kommune. Havbadet er placeret på umatrikuleret areal i tilknytning til molen og det forventes at dette område overdrages kommunen i sammen med molen. Thisted Kommune har alene stået for etableringen samt driften af havbadet. 

Finansiering

Projektet var budgetteret til 13,5 mio. kr. Heraf har parterne bidraget med:

  • Det Obelske Familiefond: 3,525 mio. kr.
  • Realdania: 3,525 mio. kr.
  • Lokale- og Anlægsfonden: 3 mio. kr.
  • Thisted Kommune: 3 mio. kr.