x

Unge skal lære om kålrabi, kimchi og kammeratskab

Frederiksberg bliver hjemsted for et nyt læringscenter, der skal vise og udvikle nye måder at lære, lege og leve i samspil med naturen, haven og maden. Sammen med Frederiksbergfonden vil vi støtte Allégade 7 ved Frederiksberg Have til et nyt Haver til Maver-univers, hvor børn og unge inspireres og begejstres til en fremtid med mere kålrabi, kimchi og kammeratskab. Det nye læringscenter er en hjørnesten i Haver til Mavers ambition om, at alle landets kommuner har skolehaver inden 2030. Her vil der blive eksperimenteret med nye læringsforløb, materialer og værktøjer til landets skolehaver, og haveformidlere, lærere og pædagoger vil blive klædt på til at arbejde med skolehaver som del af undervisningen i den danske folkeskole. 

Læringscenterets faciliteter

Huset på 300 m2 i alt, fordelt på to etager samt udeareal og mindre terrasse på 1. sal, skal rumme et plantebaseret undervisningskøkken og laboratorium for børn og unge. Der vil også være plads til aktivitetsrum og klasseværelse, ligesom 1. salens terrasse skal rumme en minihave. Haver til Mavers sekretariat får sin daglige gang i huset, mens pladsen foran på sigt skal bruges som ”hemmeligt” byrum med plads til lokale borgeres kaffepauser og mulighed for filmvisninger, fællesspisninger og familieworkshops. Huset vil desuden rumme andre samarbejdspartnere, fx Hello Kitchen, der driver Fars Køkkenskole og Mors Verdenskøkken, og som kan udnytte faciliteterne om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne. 

Opvækst og byliv under forvandling 

Haver til Maver har siden 2006 arbejdet for at skabe gastronomiske skolehaver for landets skoleelever og vise, hvordan børnene helt konkret kan anvende virkeligheden som klasseværelse. På lokalt plan er visionen, at huset og den nærliggende skolehave bliver steder, børn og borgere møder gentagne gange i deres liv i byen. Samtidig kan Haver til Maver-huset og haven være en slags eksemplificering for andre kommuner og lokalsamfund i forhold til hvordan fremtidens bæredygtige byer, byrum og fællesskaber også kan se ud.