Realdania har bevilget 2,0 mio. kr. i støtte til en indledende undersøgelse af mulighederne for etablering af en langsgående havnetunnel mellem Kastellet og Sjællandsbroen.

Realdania vil gerne bidrage til at tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag for drøftelserne om eventuel gennemførelse af planerne om at bygge en havnetunnel i hovedstaden og har derfor sammen med Københavns Havn og Københavns Kommune finansieret en forundersøgelse af projektet.

Målet med de indledende undersøgelser var:

 • at skitsere mulige tekniske løsninger og identificere de væsentligste tekniske og miljømæssige udfordringer ved anlæg af en havnetunnel
 • at belyse havnetunnelens effekt på biltrafikken på langt sigt – især i den indre by og i Københavns Kommune som helhed
 • at identificere de byplanmæssige og arkitektoniske muligheder og udfordringer samt
 • at opstille mulige løsningsmodeller til finansiering og organisering af en havnetunnel

Undersøgelserne blev afsluttet og offentliggjort i efteråret 2005. Realdania har på grundlag af de gennemførte undersøgelserudsendt et debatindlæg om etableringen af en havnetunnel i Københavns Havn.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2004
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2005
 • Støttebeløb
 • 2 mio. kr.

Kontakt

 • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}