x

Sund & Bælt udarbejdede i 2014/2015 indledende undersøgelser af en havnetunnel i København. Sammen med Københavns Kommune støttede vi undersøgelserne. Det var vores ønske at bidrage et godt beslutningsgrundlag for drøftelserne om eventuel gennemførelse af planerne om at bygge en havnetunnel i hovedstaden

Målet med de indledende undersøgelser var, at:

 • skitsere mulige tekniske løsninger og identificere de væsentligste tekniske og miljømæssige udfordringer ved anlæg af en havnetunnel
 • belyse havnetunnelens effekt på biltrafikken på langt sigt – især i den indre by og i Københavns Kommune som helhed
 • identificere de byplanmæssige og arkitektoniske muligheder og udfordringer samt
 • opstille mulige løsningsmodeller til finansiering og organisering af en havnetunnel

Undersøgelserne blev afsluttet og offentliggjort i efteråret 2005. Vi har på grundlag af de gennemførte undersøgelser udsendt et debatindlæg om etableringen af en havnetunnel i Københavns Havn.

Resultaterne i hovedtræk

Undersøgelsernes resultater indikerede, at:

 • en havnetunnel vil medvirke til at gennemføre en fredeliggørelse af Københavns indre by og dermed
  reducere den gennem kørende trafik.
 • en havnetunnel vil medvirke til at skabe trafikal adgang til udviklingsområderne: Nordhavn, Refshaleøen, Nordøstamager, Ørestaden og
  Sydhavnen.
 • biltrafikken frem til 2045 ifølge beregningerne vil kunne stige med 30-40 % i Københavns Kommune. Sådanne trafi stigninger skønnes dog at ligge ud over, hvad vejnettet i praksis kan afvikle. Der er således en betydelig usikkerhed knyttet til de detaljerede beregningsresultater.
 • en havnetunnel kan bygges for ca. 17,5 -18,5 mia. kr. (2004 priser) afhængig af antallet af tilslutningsanlæg, og at den kan stå færdig omkring 2017.
 • et undersøisk parkeringsanlæg med 3.000 pladser i tilknytning til havnetunnelen vil øge anlægsomkostningerne med ca. 3 mia. kr. (2004 priser).
 • en havnetunnel kan finansieres for etårligt beløb på 1,2 – 1,6 mia. kr. (2004 priser) over en 30 års periode, afhængig af den valgte tekniske, finansielle og
  organisatoriske løsning.
 •  hvis ca. 500.000 køretøjer på hverdage i 2017 kører ind i København, vil de kunne fiansiere en årlig udgift på 1,2 mia. kr., hvis hver bil betaler 10 kr. pr. passage (2004 priser).

Rapport og visionsoplæg

Resume af rapporten (pdf)
Realdanias visionsoplæg (pdf)

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere