x

Omgivelserne påvirker helbreddet 

Kortere indlæggelsestider for patienterne og mindre stress hos personalet. Flere undersøgelser har vist, at det kan betale sig at tænke designet af omgivelserne med, når man bygger sygehuse.

Et forskningsprojekt på Institut for Arkitektur og Design på Aalborg Universitet med støtte fra Realdania, har forsøgt at samle den eksisterende viden og erfaring med, hvordan arkitekturen påvirker patienter, pårørende og ansattes oplevelse af hospitaler.

Projektet har taget afsæt i eksisterende viden og cases og undersøgt, hvordan faktorer som arkitektur, design, kunst, dagslys, kunstigt lys, farve, akustik og materialer indvirker på helingsprocesser og stressniveau.

Som led i projektet er der produceret et inspirationskatalog, som dækker faglige initiativer, hvori arkitektur og design støtter patienter, pårørende og ansattes velfærd. Målet har været at udarbejde et program, som kan bruges af rådgivere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale projekters styregrupper i landet – til inspiration, opslagsbog og tjekliste over arkitektoniske virkemidler ved planlægningen af nye hospitaler.