x

I Allinge bor der til daglig lidt over 1.000 indbyggere, men når det årlige Folkemøde løber af stablen hver juni, så kommer der mere end 100.000 besøgende til byen.

Folkemødets store succes er et godt eksempel på, hvordan nye aktiviteter kan være med til styrke et yderområde. Men med et stigende antal deltagere år efter år, er det en udfordring at sikre udviklingen af de fysiske rammer omkring Folkemødet.

Behov for styringsredskab

Bornholms Regionskommune investerer hvert år mange penge i såvel midlertidige som permanente installationer i forbindelse med Folkemødet og har behov for at have et styringsredskab for at sikre, at disse investeringer gøres klogt. 

Herudover er der et stigende pres på at etablere mere permanente rammer for Folkemødet, hvor Domen på Allinge Havn er den første permanente bygning. Samtidig skal de nye rammer også være med til at understøtte en positiv udvikling i Allinge by til daglig og i den øvrige turistsæson. Det nyeste tiltag er en kystpromenade, som skal sikre forbindelsen mellem by og havn og udnytte den spektakulære natur ved klippekysten. 

En ny helhedsplan

Med vores støtte på 3,7 mio. kr. skal der udvikles en ny helhedsplan for Allinge. Planen skal støtte Folkemødet og Allinges unikke identitet. Den skal skabe grundlag for nye og forbedrede aktiviteter i området. 

Helhedsplanen skal fungere som udviklingsplatform og beslutningsredskab for den fremtidige styring af projekter og investeringer i midlertidige og permanente fysiske rammer.

Tre forslag til helhedsplaner

Tre tværfaglige teams bestående af arkitekter, byplanlæggere, eventfolk og andre rådgivere udarbejdede henover 2015 hver deres forslag til en helhedsplan for Folkemødet og Allinge.

De tre forslag kan ses op Borholms Regionskommunes hjemmeside:

Helhedsplan for Folkemødet og Allinge
Alle tre forslag rummer mange gode elementer og kan hver især betragtes som et inspirationskatalog, som kommunen fremadrettet vil benytte i udarbejdelsen af én samlet strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge.