Helhedsplan for Folkemødet & Allinge

Ny helhedsplan for Allinge, der styrker Folkemødet og Allinges unikke identitet, skal fungere som udviklingsplatform og beslutningsredskab for den fremtidige styring af projekter og investeringer.

Tema

Folkemødet på Bornholm er en stor succes, og et godt eksempel på hvordan nye aktiviteter kan være med til at styrke et yderområde. Men med et stigende antal deltagere år efter år, er det er en udfordring at sikre udviklingen af de fysiske rammer omkring folkemødet.

Kommunen investerer hvert år mange penge i såvel midlertidige som permanente installationer i forbindelse med folkemødet, og har behov for at have et styringsredskab for at sikre at disse investeringer gøres klogt. Hertil kommer, at der er et stigende pres på at etablere mere permanente rammer for Folkemødet, hvor Domen på Allinge Havn er den første permanente bygning. Samtidig skal de nye rammer også være med til at understøtte en positiv udvikling i Allinge by til daglig og i den øvrige turistsæson.

Projektformålet er dermed at udarbejde en helhedsplan for Allinge, der styrker Folkemødet og Allinges unikke identitet og skaber grundlag for nye og forbedrede aktiviteter i lokalområdet. Helhedsplanen skal fungere som udviklingsplatform og beslutningsredskab for den fremtidige styring af projekter og investeringer i midlertidige og permanente fysiske rammer, der kan understøtte Folkemødet og en positiv udvikling i Allinge by.

Projektfakta

Kontakt

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}