x

Inspiration fra højskole

I 1882 kom en gruppe unge mænd hjem til Hellested fra en højskoleophold og var så inspirerede, at de tog initiativ til at starte et nyt forsamlingshus i byen. Huset skulle blive byens nye samlingspunkt, og det er det stadig. Gulvet var nedslidt efter mange års aktiviteter, så byens ildsjæle tog derfor initiativ til at skifte det ud, så livet kunne fortsætte i huset. Processen har været lang - og længere end forventet - men har hele tiden haft lokal opbakning.

Ejet af de lokale

Hellested Forsamlingshus ejes af 250 lokale andelshavere, og der har altid været tradition for, at borgerne i Hellested står sammen, både når det gælder bevaring af skolen, holde liv i den lokale idrætsforening eller i dette tilfælde at værne om byens traditionsrige forsamlingshus.  I de første par år blev istandsættelsen finansieret af midler fra lokale borgere, og der blev afholdt en lang række støttearrangementer som 'dørfest' og 'komfurfest'. Projektet ramte dog et stadie, hvor lokale borgere ikke kunne hjælpe til med finansieringen længere, og derfor søgte ildsjælene eksterne puljer og fonde om støtte.

Den fysiske opgradering med nyt gulv, nyt tag, isolering af vægge og en skillevæg i husets store sal har sikret, at huset stadig er et attraktivt sted at afholde aktiviteter for de frivillige ildsjæle og lejere. I dag, hvor projektet er afsluttet, står forsamlingshuset igen klart til at danne ramme om landsbyens fællesskab.

Byggeriets ildsjæle

Med kampagnen til byggeriets ildsjæle ønsker vi at bakke op om frivillige kræfter gennem netværk, inspiration og viden, og ikke mindst projektstøtte. Ansøgningerne er blevet bedømt på, hvordan den solide og kreative idé skaber værdi i lokalsamfundet, på at der er en realistisk anlægs- og driftsøkonomi og ikke mindst på, hvordan projekterne er organiserede og involverer frivillighed.

Kampagnen Byggeriets ildsjæle