x

Gode ferieoplevelser til børn

Formålet med istandsættelsen var at genetablere feriebyen i Helsingør, som har fokus på at hjælpe vanskeligt stillede danskere – og ikke mindst børn – til gode ferieoplevelser. FolkeFerie.dk, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Realdania står bag en gennemgribende istandsættelse og opdatering af Helsingør Ferieby.

Helsingør Ferieby består af en stor fællesbygning og 41 små feriehuse. Bygningerne er enkle, men opført med sans for gode detaljer, gode materialer og dagslys, og de udgør en fin arkitektonisk helhed. Feriebyen er opført i 1959 i udkanten af Helsingør – på et skovbeplantet naturområde ned mod Øresund og med udsigt mod Kullen, Helsingborg og Helsingør.

Kvalitetsbevidst byggetradition

Igennem længere tid lå feriebyen ubenyttet hen, og feriehusene var nedslidte og utidssvarende i forhold til indretning og faciliteter. Med istandsættelsen er Feriebyens huse blevet indrettet med nye bade- og køkkenfaciliteter. Istandsættelsen er sket med respekt for bebyggelsens særlige, underspillede og tidstypiske kvaliteter og i tråd med den kvalitetsbevidste byggetradition, som er karakteristisk for FolkeFerie.dk’s feriebyggerier.
Folkeferie.dk samarbejder med forskellige humanitære og sociale organisationer om at tilbyde vanskeligt stillede familier ferieophold på stedet. FolkeFerie.dk vil desuden danne en særlig fond med det formål at kunne tilgodese disse familiers behov.

Den samlede projektøkonomi for istandsættelsen af Helsingør Ferieby er på 26 mio. kr.. Heraf bidrager A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal . Helsingør Kommune har stillet grunden til rådighed under forudsætning af, at formålet kan opfyldes indenfor en relativt kort tidsfrist.