x

Det nye blev integreret - og det gamle bevaringsværdige bevaret

På Henriksholm - en traditionel, firelænget gård, der er en del af det samlede, bevaringsværdige kulturmiljø i Romdrup - har man renoveret forskellige dele af gården.

Henriksholm ønskede dog bedre forhold for opbevaring af korn og frø, som produceres på gården. Men i stedet for at bygge en traditionel kornsilo, der ville skæmme landskabet omkring Romdrup, så blev gårdens allerede eksisterende længe udnyttet, hvor der er blevet indrettet et plantørreri. På den måde undgik man at skulle levere en del af kornet direkte til foderstof-forretningen. 

Plantørreriet er indrettet, så det lever op til moderne krav til korntørring og logistik, og har plads til 800 tons korn. Det inkluderer et bufferlager til nem læsning af lastbiler. Det er fire gange så meget, som det tidligere tørreri i bygningen gav mulighed for.