Herluflille Mølle i Ringsted har ikke været i brug siden 1967, men er efter en grundig restaurering i 2006 nu igen funktionsdygtig.

Herluflille Møllelaug blev stiftet i 2003 og takket være medlemmers aktivitet er der blevet indsamlet penge til en restaurering af møllen i 2006, som vi bl.a. støttede. Møllen fungerer nu som arbejdende museum og fortæller historien om møllererhvervet.

Møllen er opført i 1884 og er af hollandsk type, bygget med grund af kampesten og krop af træ beklædt med spån (tynde rektangulære træplader). Hatten er formet som en symmetrisk løgkuppel med beklædning af tjæret tagpap.

Den levende bygningsarv

Renoveringen af møllen er støttet gennem vores program Den levende bygningsarv, der har fokus på, at sikre og udvikle den danske bygningsarv, så den kan leve videre som en del af vores fælles historie og samtidig danne ramme om nye aktiviteter.

 

Projektfakta

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Suså Landevej 68, 4160 Herlufmagle

Relaterede projekter Se alle projekter

Egebjerg Mølle

Sindal Mølle

Landsbyklyngen - Landet på Midtfyn

Uldum Mølle

{{ title }}

{{ description }}