x

Herman Stilling Museet har til huse i en tidligere hestestald på Assistens Kirkegaard, som Københavns Kommune vederlagsfrit har stillet til rådighed.

Museet indeholder en permanent udstilling af maleren Herman Stillings kunstværker og bøger doneret af Herman Stillings enke. Derudover er der også et billedværksted for børn og unge og mulighed for skiftende udstillinger.

Museet huser desuden et traktørsted, hvor både de lokale og andre besøgende til museet og til Assistens Kirkegård kan samles.

Herman Stilling var født og opvokset på Nørrebro, og hans tilknytning til området og især til Assistens Kirkegård er beskrevet i flere af hans bøger. Det er ønsket, at etableringen af Herman Stilling Museum kan bidrage positivt til udviklingen af Assistens Kirkegård som en kulturhistorisk interessant og rekreativ folkepark.

Ombygningen er tegnet af Box25arkitekter ved Karen Kristiansen.

Vi bevilligede 250.000 kr. i støtte til etablering af museet.