x

Herning Fodboldeksperiment er en unik og banebrydende bevægelsessatsning, der har til formål at skabe nye og anderledes rammer for fodbold, leg og bevægelse. Her er der mulighed for fysisk aktivitet - uden at man behøver at melde sig ind i en klub eller træne på faste tidspunkter. 

Fodboldekperimentet er et bevægelseslandskab, der er integreret i boldklubben Herning Fremads træningsanlæg. Overordnet består eksperimentet af et kunstgræsområde med tilstødende aktivitetsbånd og et friluftseksperiment placeret på de omkringliggende baner og naturområder. Hertil kommer forskellige aktivitetsområder og bevægelsesbaner med en bred vifte af træningselementer til fx teknik, styrke og leg samt gode rammer for sociale, kulturelle og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Herning Fodboldeksperiment er en spændende og nyskabende sammentænkning af idræt, kunst, kultur og erhverv, hvor sundhed og integration er tænkt ind i nye leg- og læringsmiljøer.

Bevægelseslandskabet henvender sig til en meget bred målgruppe. Her kan alle mødes på tværs af alder og etnisk baggrund. Blandt andet er landskabet tænkt som et aktivitetstilbud til børn og unge, der ikke er medlemmer af en traditionel idræts- eller sportsklub – enten fordi de ikke har lyst, eller fordi deres forældre ikke har ressourcer til det. På den måde kan bevægelseslandskabet fremme social integration gennem uorganiseret idræt og fysisk udfoldelse.

Bag opførelsen af bevægelsesanlægget står Boldklubben Herning Fremad i samarbejde med Herning Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Landskabsarkitekter på projektet er GHB Landskabsarkitekter.

Herning Fodboldeksperiment er udviklet af Center for Idræt, Kunstakademiets Arkitektskole og GHB Landskabsarkitekter.

Det samlede anlægsbudget var på 15,6 mio. kr. Heraf bidrog vi med 5 mio. kr., hvoraf en del skal gå til en efterfølgende ekstern evaluering.

Arkitekturpris

Herning Fodbold Eksperiment blev præmieret med Herning Kommunes Bygningspræmieringspris 2011.

Eksperimentet fik prisen for at være et ”stærkt, visionært og helhedstænkt udendørs anlæg for fodbold, leg og bevægelse placeret i et flot samspil med byens stisystem".