x

Det fire bind store bogværk ”Herregården” med undertitlen ”Mennesker – Samfund – Landskab – Bygninger” udgør tilsammen en nuanceret behandling af herregårdsmiljøet gennem 500 år, fra senmiddelalder til den nyeste nutid.

Bogværket fortæller om de store huse, om århundreders liv og virke og om den væsentlige indflydelse, gårdene og deres ejere har øvet på livet i Danmark - kulturelt, politisk og økonomisk.

Temaerne i de fire bind er: Gods og samfund, Anlæg, interiør og have, Drift og landskab og Moderne brug og bevaring.

Værket er rigt illustreret i farver - fotograferet af Roberto Fortuna fra Nationalmuseet og luftfotograf Jan Kofod Winther og skrevet af områdets førende eksperter. Redigeret af John Erichsen, direktør Reventlow-Museet og Mikkel Venborg Pedersen, konstitueret overinspektør, Nationalmuseet, Frilandsmuseet.

Værket udkom første gang i 2004 og blev genudgivet i 2009 i et let tilrettet genoptryk - med en epilog, der inddrager ny viden fra Fremtidens Herregård, en herregårdskampagne, som Realdania gennemfører i perioden 2008-2012.

  1. Herregården - gods og samfund
  2. Herregården - anlæg, interiør og have
  3. Herregården - drift og landskab
  4. Herregården - moderne brug og bevaring

Dansk Bygningsarv, genudgivet 2009. ISBN: 978-87-99341-94-8

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}