x

Herregården Odden kendes helt tilbage fra omkring 1370, og anlægget fik antageligt sin nuværende udformning i midten af 1400-tallet med to store huse af sten. De var beskyttet af voldgrave på tre sider og en sø mod nord - heraf navnet Odden. Gården er anlagt på et middelalderligt voldsted, opbygget før 1454, ca. 70 x 35 m stort, som med stejle skråninger hæver sig over de i vest, nord og øst omkringliggende engarealer.

Bygnings- og kunstbevaring

Herregården huser en samling med mere end 1000 værker af den kendte danske kunstner J.F. Willumsen, der arbejdede som både maler, billedhugger, keramiker, grafiker, arkitekt og fotograf. Desuden var han en passioneret kunstsamler og en flittig skribent. 

Vi har støttet arbejdet med en nænsom bygningsbevaring, der bl.a. bestod af understrygning af tag, restaurering af gulve og behandling af udvendige vægge. Arbejdet var færdigt i april 2009, hvor Willumsen-samlingen atter kunne hænges på plads i de nyrenoverede lokaler på den fredede gård. Samlingen samt den smukke herregård, der rummer store historiske og arkitektoniske kvaliteter, ejes og administreres af fonden J.F. Willumsens samling og er åben for offentligheden.