x

Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter udvides med Herskabsstald

Pressemeddelelse

3. maj 2007

Pressemeddelelse udsendt i samarbejde med Næstved Kommune: Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter har til huse på det gamle Rønnebæksholm Gods ved Næstved. Nu udvides centrets rammer og muligheder betydeligt med en restaurering og modernisering af stedets tidligere Herskabsstald. Realdania bidrager økonomisk til projektet med 3,6 mio. kr.

Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter har siden sin etablering i 2002 haft stor offentlig bevågenhed med et årligt besøgstal på omkring 10.000. Udover de mange kunstudstillinger og arrangementer er selve stedets kulturmiljø, historie og naturskønne beliggenhed en væsentlig årsag til det store besøgstal. N.F.S. Grundtvig tilbragte i 1850’erne nogle lykkelige år på Rønnebæksholm i ægteskab med godsets frue Marie Toft.

Kunst og Kulturcentret får nu en tiltrængt mulighed for at udvide og kvalitetsudvikle aktiviteterne og de unikke kulturtilbud til gavn for både Næstveds borgere og øvrige besøgende. Med restaureringen af Herskabsstalden fordobles centret arealmæssigt og udvidelsen vil f.eks. give mulighed for flere og større udstillingsaktiviteter og bedre plads til publikum og optrædende ved koncerter.

Den fornemme Herskabsstald ved Rønnebæksholm er opført i 1865 for kammerherre, hofjægermester Peter Ferdinand Collet til opstaldning af køre- og rideheste i den ene ende og med en stor vognport i den anden ende.

Ved restaureringen af selve hestestalden fastholdes dele af det smukke stengulv og de hvidpudsede vægge, så rummets originale karakter bevares. Også de oprindelige spiltove med de fint udskårne stolper i skønvirkestil søges bevaret og reetableret i den skikkelse, de havde ved opførelsen. Hestestalden vil kunne bruges til udstillinger og mindre koncerter, hvor rummets særlige stemning bliver et bidrag til helhedsoplevelsen.

I den tidligere vognport indrettes et stort lokale med glasvægge, hvor der tidligere var egentlige vognporte. Her bliver der mulighed for afholdelse af koncerter og foredrag. Også i Herskabsstaldens tagrum etableres et stort udstillingslokale. Bygningen forsynes med en række praktiske faciliteter og kontorer samt indvendig elevator, der bl.a. vil gøre bygningen handicapvenlig. 

Projektet skal ses som led i Næstved Kommunes visioner om at være centralt placeret på det kulturelle Danmarkskort. Projektet er udarbejdet af Varmings Tegnestue ApS. Det samlede udgiftsbudget er på 6,9 mio. kr., hvortil Kulturministeriets provinspulje bidrager sammen med Realdania og Næstved Kommune. Restaureringen af herskabsstalden forventes at være afsluttet i 2008.

Borgmester i Næstved Henning Jensen udtaler: ”Det har længe været et ønske at gennemføre dette projekt. Med restaureringen og moderniseringen af Herskabsstalden får Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter karakter af et kulturelt fyrtårn med ”lyseffekt” langt ud over Næstved Kommune”

”Realdania sætter i disse år stor fokus på genanvendelsen af den bevaringsværdige bygningsarv, som ikke længere bruges til sin oprindelige bestemmelse”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, ”Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter er et godt eksempel på et projekt, hvor en historisk bygning bliver bragt ind i fremtiden gennem en ny anvendelse.”.

Yderligere oplysninger
Kultur- og Fritidschef Kim Dawartz, Næstved Kommune, tlf. 55 88 30 21
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66