x

Historisk gård genanvendes 

Dansk landbrug har i de sidste 50 år bevæget sig i en retning, hvor der fremadrettet er behov for færre og færre landbrugsejendomme. En udvikling der vil fortsætte de kommende år. Der er allerede nu eksempler på, at bygninger med bevaringsmæssige værdier får lov at forfalde eller bliver genanvendt på en måde, som ikke respekterer de bevaringsmæssige værdier. Derfor har vi taget initiativ at bevare Hestebjerggaard ved Lejre med det mål at sætte fokus på de store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier som Hestebjerggård besidder, for på den måde at sikre, at ejendommen bliver genanvendt uden at give køb på de bærende bevaringsværdier.

Stedet har sin egen historie 

Gården har også sin egen historie at fortælle. Dens længer stammer fra henholdsvis slutningen af 1700-tallet og midten af 1800-tallet, men via forskellige regnskaber kan gården spores helt tilbage til 1601. Hestebjerggård har navn efter ”Hestebjerget”, en stor bakke lige syd for gården, der er dannet under istiden.

Hestebjerggård ligger lige midt i et historisk centrum med vikingeskibssætningen på den ene side og spor af de berømte Kongehaller på den anden side. Det var derfor oplagt at bruge gården til et formidlingscenter som skal give de besøgende en forståelse af områdets natur- og kulturhistoriske betydning. Nu kan de mange mennesker, der hvert år besøger egnen, få indblik i vores fælles historie på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Ledreborg Slot og nu også et unikt formidlingscenter på Hestebjerggård.