x

Stedet er Ilimanaq - en lille bygd knap 300 km nord for Polarcirklen i det vestlige Grønland; et naturområde, som på UNESCOs verdensarvsliste er beskrevet som et enestående grønlandsk natur- og kulturmiljø. 

Interessen for den lille grønlandske bygd og ikke mindst to af bygdens træhuse, som udgør nogle af Grønlands ældst bevarede og fredede huse fra kolonitiden, startede for over ti år siden, da Realdania By & Byg indledte et samarbejde med Grønlands Nationalmuseum om mulighederne for at give nyt liv til den grønlandske kulturarv. 

 

Samarbejdet førte til, at Realdania By & Byg i sommeren 2014 købte de to huse: missionæren og handelsmanden Poul Egedes hus og kolonialbutikken. Begge har stor historisk og kulturel betydning for Grønland, Diskobugten og bygden og for kulturarven som helhed.

Herefter startede arbejdet med at restaurere, bevare og omdanne de to huse til formidlingscenter, restaurant, konferencelokale og butik med indhandel af lokale fangster og jagtudbytter. Med restaureringen af de to huse er bevaringen af et stykke grønlandsk verdens- og kulturarv sikret og levendegjort, så kulturarven fremover kan formidles til så mange som muligt.

Sideløbende med Realdania By & Bygs restaurering af de to huse har projektets øvrige to parter – Qaasuitsup Kommunia og World of Greenland – sat andre initiativer i gang: World of Greenland har i bygden opført 15 moderne, smukt indpassede turisthytter.

Ambitionen har været, at projektet via turisme kan skabe blivende arbejdspladser, udvikling og indtægter til lokalsamfundet på en måde, som sikrer såvel økonomisk som social bæredygtighed – med udgangspunkt i stedets værdier og respekt for Grønlands kulturarv. 

Poul Egede

 

Poul Egede (1708-1789), dansk-norsk missionær og søn af missionæren Hans Egede, oprettede sammen med sin bror Niels flere missionsstationer i området ved Diskobugten.

I Ilimanaq gik handel og mission som andre steder i Grønland hånd i hånd. De to Egede-brødre, Poul og Niels, var overordentligt populære netop her, hvor missionen hurtigt vandt frem. Allerede som teenagere var Poul Egede (1708- 1789) sammen med sin bror Niels (1710- 1782) langt bedre end faderen i stand til at få kontakt med grønlænderne. Brødrene mestrede sproget, og Poul Egede udgav en grønlandsk grammatik.

Det var også Poul Egede, som tog initiativ til det kombinerede missionshus og handelsbestyrerbolig i Ilimanaq. For faktisk gik det langt bedre med handel og mission netop her end i det mere eller mindre mennesketomme Christianshåb. Menigheden i Ilimanaq voksede hurtigt. Selvom Egede-brødrenes missionsvirksomhed i Diskobugten blev relativ kortvarig – Poul rejste hjem i 1740 efter fire år i Christianshåb, Niels i 1743 efter blot tre år som kolonibestyrer samme sted – var deres påvirkning stor.

Da der i 1751 blev bygget en rigtig bestyrerbolig af svære tømmerstokke i Ilimanaq, blev den kaldt Poul Egedes hus. Hans fætter, Niels Brønlund Bloch, blev Ilimanaqs første fastboende missionær.

Bygherre

Ilimanaq ligger 15 kilometer syd for Ilulissat Isfjord. Navnet betyder "forventningspladsen". Bygden er en af de ældste i Grønland, grundlagt som missionsstation omkring 1741 og siden hvalfangerstation under navnet Claushavn, opkaldt efter en hollandsk hvalfanger fra perioden. Ilimanaq ligger nær det område, der på UNESCOs verdensarvsliste er opført som et enestående grønlandsk natur- og kulturmiljø.

De to historiske huse er bygget af tømrermester J.C. Suhr i København i sidste halvdel af 1700-tallet. Bygningerne blev efter sædvane konstrueret og bygget i Danmark, skilt ad, sejlet til Grønland og genopbygget på deres nuværende placering i Ilimanaq. Stokværkshusene blev ofte seriefremstilet.

I 1777 blev der fremstillet omkring 12 eksemplarer i Danmark. 11 blev sendt til Grønland og et til Island. Husene blev typisk placeret ved nye hvalfangstanlæg.

Købmandsgården blev opført som pakhus og butik til Det Kgl. Grønlandske Handelsselskab formentligt i 1777. Butikken står med originalt inventar som Realdania By & Byg nu også restaurerer.

Restaurering

Bestyrerboligen er opført i 1751 og er dermed et af Grønlands ældst bevarede huse fra kolonitiden. Bygningens første og ældste del er opført i lafteværk-konstruktion med rødmalede facader, mens en østlig forlængelse er udført i traditionel bindingsværkskonstruktion med rødmalet, lodret bræddebeklædning. Taget er som helhed tækket i spån.

Den gamle købmandsbutik er opført omkring 1770 og er - ligesom Bestyrerboligens ældste del - opført i lafteværk-konstruktion med rødmalede facader og spåntækket tag.

Efter endt restaurering og nyindretning skal de to huse bruges som fællesfaciliteter for turister. Det ene hus skal indeholde en moderne restaurant med lokale råvarer, mens det andet hus skal indrettes til en butik med salg af lokale varer, et formidlings- og udstillingsrum af stedets kulturhistoriske værdier samt et konferencerum.