x

Udfordringer af forskellig karakter 

Hjørring Kommune står som andre kommuner overfor udfordringer af forskellig karakter hele tiden. Da kommunen i 2014 blev en del af vores kampagne "På forkant", var indbyggertallet faldende, aldringen slog stærkere igennem end i resten af landet, der skulle kæmpes for hver eneste arbejdsplads, boligmarkedet var under pres og tilpasninger til denne virkelighed krævede ressourcer og omstillingsevner af såvel borgere, erhvervsliv som kommune. 

Fokus på stedbundne potentialer 

Vi indgik i et samarbejde med Hjørring Kommune, hvor målet var at rette fokus på områdets stedbundne potentialer og muligheder, således der kunne lægges en langsigtet strategi for at komme på forkant med udviklingen. Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt udtalte dengang følgende om forventningerne til samarbejdet:

"Vi gør mange ting rigtig godt og vi har en række helt særlige potentialer, som giver os en række muligheder i de kommende år. Det handler om at udnytte potentialerne og skabe samarbejder både internt i kommunen og med andre i regionen. Vi har en række udfordringer som kræver stadige tilpasninger, men på områder hvor vi har potentialer, går vi mod udviklingen og afsætter ressourcer i et investeringsspor. Vi lever i en forandringstid og her spiller kommunen en stadig større rolle i at skabe retning og udvikling. Jeg tror samarbejdet med Realdania og de andre kommuner i projektet, som har de samme eller andre udfordringer end os, kan supplere og understøtte det arbejde vi er i gang med.”

På forkant

Projektet 

Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen, KL gennemfører vi frem til 2017 en kampagne, hvor kommuner får støtte til at udvikle strategiplaner. Konkret får 25 strategiplaner støtte til at styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer – og samtidig bidrage med nye metoder, viden, erfaringer og netværk, som viser veje til en nuanceret og positiv omstilling.

Ud over strategiplaner sætter På forkant også fokus på netværk og udveksling af erfaringer kommunerne imellem. Kampagnen løber frem til sommeren 2017.

Kampagnen består af:

  • 25 strategiplaner i kommuner, som gennemføres primært i de kommuner, som står over for den største omstilling. Projekterne støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning.

  • Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket understøtter udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og skaber afsæt for en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder.

  • Kommunikation og formidling, som bidrager til at udbrede og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.