Hjørring Kommune står som andre kommuner overfor meget kraftige udfordringer i disse år. Indbyggertallet er faldende; aldringen slår stærkere igennem end i resten af landet; der skal kæmpes for hver eneste arbejdsplads; boligmarkedet er under pres og tilpasninger til denne virkelighed kræver ressourcer og omstillingsevner af såvel borgere, erhvervsliv som kommune.

Realdania vil over de næste to og halvt år indgå i et samarbejde med Hjørring Kommune, hvor målet er, at rette fokus på områdets stedbundne potentialer og muligheder, således der kan lægges en langsigtet strategi for at komme på forkant med udviklingen. 

Projektet er knyttet til kampagnen På forkant.

Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt udtaler om forventningerne til samarbejdet:

"Vi gør mange ting rigtig godt og vi har en række helt særlige potentialer, som giver os en række muligheder i de kommende år. Det handler om at udnytte potentialerne og skabe samarbejder både internt i kommunen og med andre i regionen. Vi har en række udfordringer som kræver stadige tilpasninger, men på områder hvor vi har potentialer, går vi mod udviklingen og afsætter ressourcer i et investeringsspor. Vi lever i en forandringstid og her spiller kommunen en stadig større rolle i at skabe retning og udvikling. Jeg tror samarbejdet med Realdania og de andre kommuner i projektet, som har de samme eller andre udfordringer end os, kan supplere og understøtte det arbejde vi er i gang med.”

Hjørring Kommunes næste Plan- og udviklingsstrategi ventes vedtaget i august 2015. Der er udpeget 5 hovedtemaer som primære indsatsområder for den nuværende byrådsperiode og projektet vil indgå i et tæt samspil med udarbejdelsen af denne strategiske udviklingsplan. 

"Vores mål er, at visionsplanerne bidrager til en differentieret og realistisk debat af, hvordan de danske områder uden for de større byer kan komme på forkant med udviklingen," siger projektchef Karen Skou, Realdania.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2014
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2015
 • Støttebeløb
 • 500.000 kr.

Kontakt

Karen Skou Projektchef Realdania

 • Nyheder

 • På forkant

 • Relaterede projekter

På forkant

På forkant

Projektet 

Sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen, KL gennemfører vi frem til 2017 en kampagne, hvor kommuner får støtte til at udvikle strategiplaner. Konkret får 25 strategiplaner støtte til at styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer – og samtidig bidrage med nye metoder, viden, erfaringer og netværk, som viser veje til en nuanceret og positiv omstilling.

Ud over strategiplaner sætter På forkant også fokus på netværk og udveksling af erfaringer kommunerne imellem. Kampagnen løber frem til sommeren 2017.

Kampagnen består af:

 • 25 strategiplaner i kommuner, som gennemføres primært i de kommuner, som står over for den største omstilling. Projekterne støttes hver med op til 500.000 kr. til ekstern rådgivning.

 • Netværk og erfaringsudveksling mellem de udvalgte kommuner. Netværket understøtter udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og skaber afsæt for en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder.

 • Kommunikation og formidling, som bidrager til at udbrede og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.

 

{{ title }}

{{ description }}