x

Midtby og havn skulle knyttes bedre sammen

Mariagerfjord Kommune arbejdede i flere år målrettet mod at knytte midtby og havn bedre sammen. De så nemlig havnen som et aktiv, der potentielt kunne skabe merværdi for bymidten. En bedre sammenhæng mellem by og havn ville gøre Hobro mere attraktiv for både borgere og handlende samt turister.

En helhedsplan for Hobro midtby

Sammen med Trafikstyrelsen og Mariagerfjord Kommune støttede vi den nytænkende og helhedsorienterede plan for Hobro midtby, der var med til at skabe attraktive rammer for de eksisterende butikker og mulighed for, at handelslivet kunne udvikle sig.

Bymidten i Hobro dannede rammen om en konkurrence og efterfølgende realisering af omfattende ombygninger af veje, byrum og rutebilstationen. Omdannelsen var det største byudviklingsprojekt, Mariagerfjord Kommune havde igangsat på daværende tidspunkt.