x

Slot med historie

Historien om Holckenhavn Slot begynder i 1300-tallet, da slottet blev opført under navnet Kogsbølle. Senere i 1500-tallet fik bygningerne nyt navn, da Jacob Ulfeldt døbte slottet Ulfeldtsholm i forbindelse med om- og tilbygninger.

Han opførte den nuværende nord– og østfløj i årene 1579-85, og da sønnen kom til, ville han ikke stå i skygge af faderen, og derfor opførte han i 1596 et tårn foran østfløjen.
Dette tårn er bygget i italiensk renæssancestil, men med karakteristisk dansk tegl.

I 1616 blev det Ellen Marsvins tur til at tage slottet i besiddelse. Også hun satte sit personlige præg på slottet og omdøbte det til Ellensborg. Hun sørgede for at opføre vest-fløjen og port-fløjen mod syd, og et kapel der er kendt for sine mange fornemme træskærerarbejder.

Orden på slottet

Ellen Marsvin var mor til Kirsten Munk, som var gift med Christian 4., indtil hun faldt i unåde pga. utroskab og forlod kongen. Efter Kirsten Munks død i 1658 gik slottet i arv til datteren Leonora Christina.

Leonora Christina og manden Corfitz Ulfeldt boede en periode på Ellenborg, men fik senere konfiskeret alle deres besiddelser heriblandt Ellensborg, da de blev landsforvist efter fangenskab og domme for landsforræderi. Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt havde taget svenskernes parti under de to krige mod Danmark, Karl Gustav-krigene i årene 1657 til 1660.

Slottet stod derefter tomt i nogle år, men i 1672 kom der igen liv i slottet, da det blev overdraget til kommandanten på Kronborg, Eiler baron Holck. Han bragte orden til slottet, som fik navn efter baroniet Holckenhavn. Siden da har slottet tilhørt familien Holck. Den nuværende ejer er Christina Hou Holck, der bl.a. benytter slottets mange muligheder til at drive forretning med konferencer og andre private arrangementer.

Fremtidens Herregård

Projektet er støttet gennem vores kampagne ”Fremtidens Herregård”, som bidrager til at sikre herregårdenes byggede miljøer og til at udvikle muligheder for nye forretningsmodeller, der kan sikre herregårdens fremtid.

Kampagnen Fremtidens Herregård