Holstebro - byrumsprojekt

Bykernen i Holstebro er blevet bundet sammen på tværs af Storåen. Det, der før var en kedelig bagside, er forvandlet til et spillevende byrum, hvor kulturlivet kan blomstre og åen komme til sin ret som en naturressource midt i byen

Et kulturelt samlingspunkt ved åen

Holstebros bykerne er skåret igennem af Storåen. Før fungerede området ned til åen som de to adskilte bydeles oversete og uudnyttede bagside. Men et byrumsprojekt har samlet bykernen og givet byen en central plads ved åen.

Byrummet er Holstebros nye kreative og rekreative frirum. Der er skabt frie adgangsforhold til åen og attraktive steder, hvor man har lyst til at opholde sig. Stier og ramper fører direkte ned til vandet, hvor der er bænke og siddetrapper, og hvor kanosejlere kan gå i land midt i byen. Det forbedrede byrum ved åen har også sceneareal med tilskuerpladser og direkte kontakt til byens teater, koncertsal og biograf.

En 40 tons tung og 30 meter lang forbindelseslinje – bygget på et stålværk i Groningen i Holland og fragtet til Holstebro i ét stykke – bygger bro mellem Holstebros to bydele over Storå.

Projektet

Byrumsprojektet står som et eksempel på, hvordan man kan forvandle et bymæssigt restareal med stort potentiale til et centralt aktivitets- og opholdsrum og samtidig inddrage naturen i byen. Det nye byrum understøtter desuden Holstebros rolle som kulturelt kraftcenter og byens stærke tradition for at anvende de offentlige uderum til kulturelle aktiviteter.

Projektet er udarbejdet af OKRA landskabsarkitekter, Holland og Schul & Co. Landskabsarkitekter, Danmark – i samarbejde med lys- og teaterkonsulent Åsa Frankenberg og Galleri Nicolai Wallner.

Projektet er gennemført i et partnerskab mellem Holstebro Kommune og Realdania. Byrumsprojektet har kostet i alt 45 mio. kr., hvoraf kommunen og Realdania har bidraget med hver 22,5 mio. kr.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Den Røde Plads 5

7500 Holstebro

Relaterede projekter Se alle projekter

Svaneke Rådhus

BLOX

Kanalbyen i Fredericia

Forandringsprocesser i udsatte boligområder

{{ title }}

{{ description }}