x

Arkitekttegnet barokhave

Vi har støttet en renovering af de bærende elementer i haven på Holstenshuus. Terrasseanlægget, sølandskabet, alléer, broer og den tidstypiske obelisk, er bevaringsværdige elementer, der er typiske for den danske herregårdshave.  

Holstenshuus Gods ligger ved Fåborg på Fyn. Haven på Holstenshuus er tegnet af G. D. Tschierske og anlagt i 1753 som barokhave. Haven er senere omlagt i landskabelig stil, og den har ændret udtryk i takt med modestrømninger og skiftende generationers overtagelse.

Renoveringen af haven har haft som præmis, at den fortsat skulle beholde sit udtryk som romantisk landskabshave med bevaring af væsentlige træk fra 1700-tallets rokokohave. Der er arbejdet med istandsættelse og synliggørelse af havens elementer som f.eks. de tre broer, der relaterer til godsets historie, pavilloner, grotten, portsøjler og låger ved indgange til haven og granittrappen i aksen. Udsigten i Dyrehaven er genetableret, og der er plantet nye træer og buske.

Besøgstallet er tredobbelt siden restaureringen. Desuden bruges haven også som lokation til tv-optagelser og senest har DR-programmet ”Kunstnerkollektivet” lejet sig ind for en længere periode.