x

Huseftersynsordningen trængte til et eftersyn 

Ordningen med huseftersyn i forbindelse med ejerskifter havde eksisteret i ca. 10 år, da man i 2005 blandt huseftersynsordningens interessenter blev enige om, at den trængte til et eftersyn.

Et dobbelt formål

Formålet med serviceeftersynet var dobbelt. For det første skulle det gøre status over den daværende ordning set fra boligejernes synspunkt. For det andet skulle resultaterne fra analysen kunne inspirere til eventuelle ændringer, i den måde ordningen var indrettet på – ikke mindst i forhold til tilstandsrapporternes og ejerskifteforsikringens dækningsområde.

Selve analysen 

Analysen adskilte sig fra tidligere undersøgelser af huseftersynsordningen, idet den tog udgangspunkt i forbrugernes erfaringer. Ved at se ordningen fra et brugerperspektiv var målet at opnå en central indfaldsvinkel til den dengang kommende revision.

Analyseprojektet undersøgte og afdækkede bl.a.:

  • forbrugernes opfattelser af ordningens daværende dæknings- og virkefelt
  • forbrugernes ønsker om et større dæknings- og virkefelt for ordningen end det var tilfældet
  • forbrugernes opfattelser af de særlige tillægsrapporters rolle og funktion
  • forbrugernes syn på ejerskifteforsikringens rolle og funktion
  • tilliden til huseftersynsordningen samt evt. energimærket og dens aktører generelt – ejendomsmæglere, hussagkyndige mv.

Analysens overordnede spørgsmål var, om huseftersynsordningen nu også dækkede det, som den skulle set med 2005-briller. Indsamlingen af erfaringerne fra de første ti år kunne herved danne grundlag for en justering af ordningen, så den gav den nødvendige beskyttelse af forbrugerne i fremadrettet.