x

Vi har støttet renoveringen af riddersalen, der udgør en integreret del af den fredede hovedbygning af høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

Tidens tand har især tæret på riddersalen i den fredede hovedbygning på Hvidkilde Gods på Fyn.

Riddersalen, der er opført i barokstil, har gennem sine mere end 250 år været benyttet til meget andet end riddersal. Under 2. Verdenskrig blev salen udlånt til Jysk Dragon Regiment, hvorefter den tyske hær flyttede ind. I efterkrigstiden husede den Det Danske Lottekorps, og i de seneste ti år har salen flittigt været lejet ud til særlige arrangementer i tilknytning til Hotel Svendborg.

For at bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden er riddersalen nu blevet renoveret. Salens stuklofter, barokke panelvægge, fløjdøre samt de barokke fyrreplankegulve, ornamenteret med egetræ, er alle blevet restaureret. Arbejdet er udført efter de bedste restaureringsprincipper og er som sådan et demonstrationsprojekt, der kan inspirere andre.

Med renoveringen er et stykke vigtigt dansk bygningskunst blevet bevaret for eftertiden og blevet tilgængeligt for godsets gæster i forbindelse med konferencer, kurser, koncerter og rundvisninger.