Hvorfra stammer idéen og forestillingen om det særligt danske i dansk arkitektur? Det spørgsmål vil blive forsøgt besvaret i en erhvervs PhD, der gennemføres hos Dansk Arkitektur Center. Realdania støtter med 1.489.000 kr.

En kortlægning af hvordan idéen og forestillingen om det særligt danske i dansk arkitektur er forankret og har udviklet sig vil være et vigtigt udgangspunkt for en diskussion om den danske arkitekturs fremtidige udvikling og position i en globaliseret verden.

Projektet skal klarlægge hvilken idé om det særligt danske, der kommer til udtryk i historien om arkitekturen og i arkitekternes selvopfattelse, samt hvad det er, der bestemmer forestillingerne om dette.

Ph.d'en vil belyse følgende hovedpunkter:

  • Hvordan bliver idéen om det særligt danske i dansk arkitektur fremstillet i arkitekturhistorien?
  • Hvad bestemmer vores idéer og forestillinger om, hvad der er det særligt danske i dansk arkitekturhistorie?
  • Hvilken idé om det særligt danske har danske arkitekter i dag, og hvordan påvirker det deres arkitektur?
  • Hvis man kan tale om en særlig dansk identitet i forhold til arkitektur, skinner den så igennem i det 21. århundredes danske arkitektur, der også er påvirket af globaliseringen?

Undersøgelsen inddrager relevante arkitekturhistorier og teorier samt interviews med udvalgte danske arkitekter.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2005
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2009
  • Støttebeløb
  • 1.489.000 kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}