x

Den danske arkitektur 

En kortlægning af hvordan idéen og forestillingen om det særligt danske i dansk arkitektur var forankret og udviklede sig, var et vigtigt udgangspunkt for en diskussion om den danske arkitekturs fremtidige udvikling og position i en globaliseret verden.

Projektet skulle klarlægge hvilken idé om det særligt danske, der kom til udtryk i historien om arkitekturen og i arkitekternes selvopfattelse, samt hvad det var, der bestemte forestillingerne om dette.

Ph.d'en skulle belyse følgende hovedpunkter:

  • Hvordan bliver idéen om det særligt danske i dansk arkitektur fremstillet i arkitekturhistorien?
  • Hvad bestemmer vores idéer og forestillinger om, hvad der er det særligt danske i dansk arkitekturhistorie?
  • Hvilken idé om det særligt danske har danske arkitekter i dag, og hvordan påvirker det deres arkitektur?
  • Hvis man kan tale om en særlig dansk identitet i forhold til arkitektur, skinner den så igennem i det 21. århundredes danske arkitektur, der også er påvirket af globaliseringen?

Undersøgelsen inddrog relevante arkitekturhistorier og teorier samt interviews med udvalgte danske arkitekter.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}