x

Den danske arkitektur 

En kortlægning af hvordan idéen og forestillingen om det særligt danske i dansk arkitektur var forankret og udviklede sig, var et vigtigt udgangspunkt for en diskussion om den danske arkitekturs fremtidige udvikling og position i en globaliseret verden.

Projektet skulle klarlægge hvilken idé om det særligt danske, der kom til udtryk i historien om arkitekturen og i arkitekternes selvopfattelse, samt hvad det var, der bestemte forestillingerne om dette.

Ph.d'en skulle belyse følgende hovedpunkter:

  • Hvordan bliver idéen om det særligt danske i dansk arkitektur fremstillet i arkitekturhistorien?
  • Hvad bestemmer vores idéer og forestillinger om, hvad der er det særligt danske i dansk arkitekturhistorie?
  • Hvilken idé om det særligt danske har danske arkitekter i dag, og hvordan påvirker det deres arkitektur?
  • Hvis man kan tale om en særlig dansk identitet i forhold til arkitektur, skinner den så igennem i det 21. århundredes danske arkitektur, der også er påvirket af globaliseringen?

Undersøgelsen inddrog relevante arkitekturhistorier og teorier samt interviews med udvalgte danske arkitekter.