x

Idrætshøjskolen i Sønderborg fremstår som et af 'fyrtårnene' i den senere danske, klassiske modernisme.

Formsproget er typisk dansk og arkitekturens styrke ligger i anlæggets homogenitet og materialevalg. Skolen er en af hovedhjørnestenene i den nye bydel i Sønderborg, der blev skitseret med Kai Gottlobs stramt klassicistiske byplan fra 1925, og ud fra en arkitektonisk vurdering er det i høj grad Idrætshøjskolens tagflader og gennemførte bygningsdetaljer, der bærer helstøbtheden.

Samtlige huse i kvarteret omkring skolen er bygget med respekt for Idrætshøjskolens udtryk, herunder i særdeleshed i forhold til anvendelsen af bestemte tag- og mursten.

Netop tagkonstruktionen var dog medtaget af vind og vejr, og skolen ønskede at skabe en mønsterværdig og nænsom tagomlægning for at sikre, at den også for fremtiden fremstår som arkitektonisk helhed. 

Den oprindelige gule vingetagsten produceres ikke længere, og for at sikre tagets bevaringsværdige kvaliteter, blev der igangsat en særproduktion af specielt udviklede vingetagsten.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere