x

IFHP (International Federation for Housing and Planning) er en verdensomspændende non-profit sammenslutning af kommuner, professionelle institutioner og fagfolk, der arbejder med byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Fokus ligger særligt på udveksling af viden og erfaringer inden for bæredygtig udvikling.

Realdania støtter IFHP i 3-års perioden 2014-2016 med basisfinansiering for at bidrage til at sikre en international platform for vidensudveksling om udviklingen af byer og boliger til gavn for bl.a. det byggede miljø i Danmark.

IFHP leverer relevante kongresser, workshops, online-konferencer, publikationsudgivelser og anden vidensformidling inden for strategisk byudvikling.

IFHP har i 2013 etableret hovedkontor i København med en ambition om at blive ledende internationale non-profit organisation for bæredygtig byudvikling.

 • IFHP er en verdensomspændende sammenslutning af institutioner og fagfolk, der arbejder med byudvikling byggeri, arkitektur og design, hvor der især fokuseres på udveksling af viden og erfaringer inden for bæredygtig udvikling. Organisationen er non-profit og blev stiftet i 1913, og den har medlemmer fra mere end 60 lande.

  Realdania har gennem en del år haft et strategisk samarbejde med IFHP. Den årlige verdenskongres blev således i 2007 afholdt i København med Realdania som initiativtager og i samarbejde med Miljøministeriet, Københavns Kommune og Kunstakademiets Arkitektskole.

  Realdania samarbejde med og basisstøtte til IFHP har bl.a. sin baggrund i Realdanias ønske om at være med til at styrke den internationale videndeling i forhold til byernes udvikling, og hvordan vi som samfund kan sikre, at byerne er socialt og miljømæssigt bæredygtige og dermed værd at leve i.

  Realdania er med til at løse sådanne udfordringer i Danmark, og derfor giver det god mening at trække på internationale erfaringer bl.a. gennem IFHP som en vigtig platform. Herudover er der et ønske om, såfremt denne udvikling skal lykkes, at være med til at styrke IFHP som en organisation inden for det byggede miljø.
  Realdanias engagement i IFHP er således drevet af ønsket om at sikre international vidensdeling og erfaringsudveksling inden for det byggede miljø til glæde for danske såvel som udenlandske aktører, der ønsker at udveksle viden og erfaringer med det formål at skabe reelle forandringer og forbedringer i det byggede miljø.

  IFHP er en medlemsorganisation, der består af kommuner, professionelle institutioner og fagfolk. Fælles for medlemmerne er, at de brænder for at formidle viden om og erfaringer fra byggeri, strategisk byplanlægning og bæredygtig byudvikling. • IFHP har kontor i Fæstningens Materialgård ved Christians Brygge i København. Organisationen bliver en naturlig del af det miljø, som samler sig omkring Bryghusprojektet, hvor bl.a. Dansk Arkitektur Center får til huse sammen med andre institutioner, der arbejder med byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Huset bliver et nyt samlingssted – en såkaldt ”vækst-hub” for branchen, hvor der skal arbejdes, udstilles, forskes og tænkes.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}