x

Et visionært byggeri med fokus på Isfjorden

Ilulissat ligger på Grønlands vestkyst ved Diskobugten - 250 km nord for polarcirklen. Isfjorden udgør et spektakulært sted, hvor verdens klimaforandringer udspiller sig for fuld udblæsning, og hvor besøgende har mulighed for at overvære en af verdens mest aktive kælvende gletsjere på helt tæt hold. Det er her i det unikke naturområde, som blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste i 2004, at byggeriet af det visionære Ilulissat Isfjordscenter går i gang i 2019. 

Isfjordscentret slår dørene op for de første gæster den 2. juli 2021.

Et område med store potentialer 

Ilulissat er Grønlands primære turistby. Derudover betyder de tydelige konsekvenser af klimaforandringerne, at området er flittigt besøgt af internationale klimadebattører, forskere, statsledere og andre i forbindelse med forskning, møder og lignende.

I Grønland har der gennem mange år været et stærkt ønske om et formidlingscenter, der kan fortælle om Isfjorden, historien og naturen. Isfjordscentret er det første af 5 planlagte visitorcentre rundt omkring i Grønland, som er en central del af selvstyrets turismestrategi.

En analyse har vurderet, at etableringen af et isfjordscenter i Ilulissat rummer et stort potentiale i forhold til at videreudvikle isfjorden og Ilulissat som turistdestination. Når isfjordscentret står klar nu i 2021, skal det fungere som formidlingscenter og bidrage til at styrke turismeudviklingen i Ilulissat.

Det skal formidle historien om is som forudsætning for områdets historiske- og kulturhistoriske udvikling og blandt andet sætte fokus på og skabe debat om klimaforandringernes lokale og globale betydning. Det forventes, at 25.000 gæster vil besøge centret hvert år, hvilket skal være med til at styrke og udvikle turismen i området.

    I 2004 blev isfjorden ved Ilulissat optaget på UNESCO's verdensarvsliste pga. sine unikke glaciologiske forhold og attraktive natur.

    I 4400 år har mennesker levet sammen med isfjorden, der tilbyder store forekomster af fisk og havpattedyr. Fiskeri og fangst er stadig vigtige aktiviteter i området, men isfjorden er nu også mødested for verdens klimaforskere, for statsledere der ønsker at sætte klimaforandringer på dagsordenen, og for turister der tiltrækkes af det dramatiske og særegne sted.

Arkitektur

Byggeriet af Isfjordscentret, som er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup, blev sat i gang her i 2019, hvor hovedentrepriseaftalen blev indgået med KJ Greenland.  

Bygningen er tegnet som en enkel, vredet struktur, der skal ligge som et vingefang i landskabet, og arkitekterne beskriver poetisk deres inspiration som ”en sneugles flugt gennem landskabet”. 

Det visionære byggeri har desuden stor respekt for det særlige naturområde, hvor bygningen skal udgøre en naturlig forlængelse af vandreruterne med mulighed for at gå udvendigt på taget med enestående udsigt til isfjorden og landskabet. Den åbne facade skaber dialog mellem udstillingen og omgivelserne – mellem menneske og natur. Det er grundtanken, at huset skal påvirke det skrøbelige landskab mindst muligt. 

Isfjordscentret bliver på cirka 1.500 kvadratmeter. Omkring 900 kvadratmeter af bygningen bliver udstillingsområder. Over 50 individuelt udformede stålrammer udgør husets ”skelet”. 

Funktionerne i bygningen er disponeret som en art flydende øer med hologrammer og isborekerner, man kan bevæge sig imellem. Huset vil rumme udstilling, biograf, café og butik.

Det arktiske klima i Grønland gør det nødvendigt at holde byggepause i de koldeste måneder. 

 
 

Økonomi

Det samlede budget for projektet er cirka 152,3 mio. kr.

Bidragsydere:

  • Grønlands Selvstyre og Avannaata Kommunia: 23 mio. kr.
  • Realdania: 108 mio. kr.

Udstillingen bliver finansieret af:

  • Nordea-fonden: 16,4 mio. kr.
  • Augustinus Fonden: 3,8 mio. kr.
  • Bloomberg Philanthropies: 750.000 kr.
  • OAK Foundation: 350.000 kr.